HjemRåd og ressurserOmfangstall

Omfangstall

10 % av alle barn har blitt utsatt for vold eller overgrep i en eller annen form.

I gjennomsnitt er det to i hver skoleklasse.

 

Fysisk vold

  • 1 av 5 utsatt for mindre alvorlig vold fra foreldrene​
  • 1 av 20 utsatt for alvorlig vold fra foreldrene.

Psykisk vold

  • 1 av 5 utsatt for psykisk vold fra foreldrene, og det er en markant økning i 8/9 klasse.

Vitne til vold

  • 17% har sett mor blir utsatt​
  • 13% har sett far bli utsatt​

Hos Bufdir kan du lese mer om omfanget av vold mot barn.. 

Hos Bufdir kan du lese mer om omfanget av overgrep mot barn.

UEVO-undersøkelsen fra 2019 er en nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år med pålitelige forekomsttall på vold og overgrep mot barn og ungdom.