HjemRåd og ressurserOmfangstallHvor mange barn har opplevd seksuelle overgrep?

Hvor mange barn har opplevd seksuelle overgrep?

Seksuelle overgrep begått av voksne
6 % har opplevd seksuelle overgrep fra voksne minst en gang, mens 4 % har opplevd gjentatte ganger. Nesten dobbelt så mange jenter som gutter har vært utsatt.

Seksuelle krenkelser og overgrep fra jevnaldrende

22 % har opplevd en eller flere seksuelle krenkelser fra jevnaldrende, for eksempel blotting, beføling mot sin vilje, eller samleielignende handlinger mot sin vilje.

15 % har opplevd dette i løpet av det siste året (2019).

I 62 % av tilfellene er det gutter som er utøver.

En jevnaldrende bekjent utenfor familien ble som oftest oppgitt somutøver.

Det er markant økning i denne type erfaringer i løpet av ungdomsskoleårene, spesielt fra 8. – til 9. klasse.

Nærmere 70 % har fortalt om overgrepet til noen.

Kun 2 % av tilfellene ble politianmeldt

Langt flere jenter enn gutter har vært utsatt (28 % vs 16 %).