HjemRåd og ressurserSeksuelle overgrep

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep er når barn og unge involveres i seksuelle handlinger de ikke er modne for, samtykker til eller forstår

En undersøkelse viste at 6% av de spurte hadde opplevd seksuelle overgrep fra voksne minst en gang, mens 4% hadde opplevd det flere ganger. Nesten dobbelt så mange jenter som gutter hadde vært utsatt.