HjemRåd og ressurserOmsorgssviktHvor mange barn opplever omsorgssvikt?  

Hvor mange barn opplever omsorgssvikt?  

Få barn opplever fysisk omsorgssvikt, i forma v å ha måttet gå sulten, eller gå med skitne klræ over tid.

Langt flere, 8 %, sa at de gjentatte ganger ikke hadde følt seg verdifull eller elsket av noen i familien sin.