HjemRåd og ressurserOmsorgssvikt

Omsorgssvikt

Omsorgssvikt er å forsømme å dekke et barns behov i en slik grad at det utsettes for fysisk eller psykisk skade eller fare.

Omsorgssvikt kan være både utilsiktet og tilsiktet fra omsorgsgivers side.

I en kartlegging fra 2019 sa 8% av de spurte at de gjentatte ganger ikke hadde følt seg verdifull eller elsket av noen i familien.