HjemRåd og ressurserPsykisk voldHvor mange barn blir utsatt for psykisk vold?

Hvor mange barn blir utsatt for psykisk vold?

20 % har opplevd psykisk vold. Omkring 1 av 5 hadde opplevd psykisk vold fra foreldre, altså gjentatte tilfeller av psykiske krenkelser

Flere jenter enn gutter hadde opplevd psykisk vold
Ungdommene rapporterte en markant økning i psykisk vold fra foreldrene i ungdomsalderen (8. – 9. klasse)

Mor og far utøver denne typen vold omtrent like ofte.