HjemRåd og ressurserPsykisk vold

Psykisk vold

Psykisk vold kan være litt vanskelig å forklare. Det er alle måter å skade, skremme eller krenke på som ikke er direkte fysiske.

Studier viser at 1 av 5 har opplevd fysisk vold fra foreldre minst en gang, mens 1 av 10 har opplevd det gjentatte ganger i oppveksten.