HjemRåd og ressurserFysisk voldHvor mange barn blir utsatt for fysisk vold?

Hvor mange barn blir utsatt for fysisk vold?

10 % har opplevd gjentatt fysisk vold
20 % har opplevd fysisk vold

Omkring 1 av 5 har opplevd fysisk vold fra foreldre minst én gang.

Omkring 1 av 10 har opplevd fysisk vold gjentatte ganger i løpet av oppveksten.

Mens omkring 1 av 20 hadde opplevd alvorlig vold,  som å bli sparket eller banket opp, hadde nesten 1 av 5 opplevd mindre alvorlig vold, som det å bli lugget, ristet hardt eller slått med flat hånd.

Gutter og jenter rapportere like mye vold.

Både far og mor bli oppgitt som utøvere av volden, men far har utøvd volden noe oftere enn mor.

Det er som regel én av foreldrene som har utøvd vold, og det er betraktelig sjeldnere at begge foreldrene utøver volden.