HjemRåd og ressurserFysisk vold

Fysisk vold

Fysisk vold mot barn innebærer at en voksen person påfører et barn smerte, kroppslig skade eller sykdom.

Eksempler på fysisk vold kan være slag, sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, knivstikking, binding, brennemerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning. 

En annen mer utdypende definisjon er

«Med fysisk vold mener vi handlinger utført av en voksen, som innebærer villet bruk av fysisk makt som resulterer i, eller har potensial til å resultere i fysisk skade, eller som har som formål å påføre barnet smerte.»