HjemAktuelt– Nå kan du søke opphold på Stine Sofie Senteret digitalt

– Nå kan du søke opphold på Stine Sofie Senteret digitalt

Nå kan du søke om opphold på Stine Sofie Senteret digitalt! Siden oppstart av senteret i 2016 har søknadsprosessen for å få innvilget opphold, vært manuell. Søknadsskjema og følgeskriv måtte lastes ned, fylles ut for hånd og sendes i posten. Nå er den blitt digitalisert!

Maria og Berit fikser reiser og opphold for deltagerne som kommer hit.


Nå blir det enklere å søke opphold

De siste årene har vi jobbet med å utvikle en digital løsning som skal gjøre det enklere å søke opphold. Målet er å gjøre søknadsprosessen mye mer brukervennlig for både familiene som søker og de som skriver følgebrev.

– Forhåpentligvis vil en enklere søknadsprosess også bidra til at flere familier faktisk søker, håper Maria og Berit. De sitter og tar imot søknader fra familier hver uke, de bestiller og ordner reiser og holder dialogen med familiene før de kommer.

– Dette er ofte familier som strever med krevende hverdager, der det å skrive en slik søknad kan være en ekstra påkjenning. Vi ønsker å gjøre det enda lettere for disse familiene å søke opphold. Vi er et lavterskeltilbud og det er derfor viktig at vi det også er lavterskel å søke, understreker Maria.

Hjelpeinstanser skriver følgebrev for familiene

Når familier søker trenger de også et følgebrev fra en person eller instans som kan bekrefte barnets historie. Den nye digitale løsningen skal også gjøre det enklere å skaffe følgebrev. Følgebrevet som tidligere ble sent med posten blir nå også digitalt.

– Med den nye løsningen kan søkeren sende en digital lenke til følgebrevskriver som får et digitalt skjema de må fylle ut. Dette gjør at dialogen mellom søker og følgeskriver ikke trenger å være så komplisert, og at vi enklere kan følge med på hvem følgeskriver er og kan holde dialog med han/hu.

Men den digitale løsningen gjør ikke ting bare enklere for søkeren, den forenkler også hverdagen for dem som tar imot søknaden.

– Det gir oss bedre arbeidsflyt i hverdagen, da vi slipper å gjøre alt manuelt. Når noen søker opphold, kommer informasjonen rett inn til oss. Dette gjør det lettere å holde oversikt over alle familiene, spesielt når det er pågang. Med mye manuell jobbing kan det dessverre skje feil, og det ønsker vi å unngå, presiserer Maria.

Les mer om oppholdet på Stine Sofie Senteret her.

Deltagernes personvern er viktig

Sikkerheten til deltagerne er veldig viktig for oss på Stine Sofie Senteret, både før, under og etter opphold. Den nye løsningen vil derfor også være sikrere når det kommer til personvern og behandling av personopplysninger. Det er et fokus vi har tatt spesielt hensyn til, forklarer Maria.

– Det er sårbare familier som kommer hit. Ofte er familier som ikke ønsker at andre skal vite at de er her. Vi tar også imot familier som bor på hemmelig adresse, og det er derfor ekstra viktig at vi sørger for sikkerheten.


Se mer om digital søknadsprosess her.

Vårt opphold – en portal for deltagerne.


Tettere dialog med familiene på senteret

Det utvikles også en egen portal for deltagerne som heter «Vårt opphold».

– Vårt opphold vil være en løsning hvor vi kan ha tettere dialog og oppfølging med deltagerne, både i forkant og i etterkant av oppholdet, forteller Maria.

Denne løsningen vil forenkle kommunikasjonen med deltagerne, og for Berit og Maria vil det gjøre jobben enklere å ha alt på én plass.

­– Her kan vi gi praktisk informasjon om oppholdet og reise i forkant. På denne måten kan vi ivareta familiene enda bedre i tillegg til at vi kan være tettere på, mer personlige og forberede familiene så godt som mulig på det som venter dem her.

På Vårt opphold kan man finne bilder, informasjon og videoer både i forkant og etterkant av oppholdet. Vi får vist frem de ansatte, området på senteret og hvordan vi jobber her. Deltagerne får også reiseinformasjon og praktiske opplysninger.

– Vi håper dette kan gi noe ekstra positivt til de barna og familiene som kommer til oss, og gjøre ventetiden før opphold litt mer spennende, avslutter Maria.

Les også

Stine Sofie Senteret

Stine Sofie Senteret er et nasjonalt tilbud til barn og unge som har opplevd vold eller overgrep. Hos oss kan man leke, lære og mestre i trygge omgivelser, sammen med andre som har opplevd noe av det samme som en selv. Vi tar imot barn og unge fra hele landet. Reise og opphold er gratis.

Finn ut mer om Stine Sofie Senteret