HjemAktueltLett å bruke og gir fort resultater

Lett å bruke og gir fort resultater

Barnehageansatte har en unik mulighet til å avdekke når et barn er utsatt for vold eller overgrep. Med Stine Sofie Barnehagepakke får de ansatte gode verktøy og blir tryggere på å håndtere tematikken, sier de som har prøvd.

Hege Eriksen og Lisbeth Aasgård i Bodøsjøen Naturbarnehage.


Barnehageansatte er sammen med barna i barnehager mange timer hver dag. De er de beste til å kunne identifisere når et barn er utsatt for vold eller overgrep, og handle på bakgrunn av dette.

– Barna som opplever vold og overgrep som en del av hverdagen, tror det er slik det skal være. Vi i barnehagen må derfor være deres stemme, og forklare hva som er lov og ikke lov, sier Lisbeth Aasgård og Hege Eriksen i Bodøsjøen Naturbarnehage.

– Etter å ha brukt programmet i ett år ser vi at personalet har fått en helt annen trygghet i å håndtere tematikken.

Velg rett person

Stine Sofie Barnehagepakke er et gratis praksisnært opplæringsprogram for både kommunale og private barnehager. Programmet skal sette barnehageansatte i stand til å handle når et barn utsettes for vold eller overgrep. Bodøsjøen Naturbarnehage er en av 280 barnehager som har tatt pakken i bruk.

– Vold og overgrep mot barn er en tematikk som må jobbes med hele året, ikke bare som en del av en årsplan. Med Stine Sofie Barnehagepakke får de ansatte kompetanse og trygghet til å jobbe med tematikken året rundt, mener styrer Lisbeth Aasgård.

– Barnehagepakka har veldig gode verktøy som er lett å ta i bruk. Pakken gjør det lærerikt å ta opp vold og overgrep som et tema i barnehagen. Etter å ha brukt programmet i ett år ser vi at personalet har fått en helt annen trygghet i å håndtere tematikken, forteller hun.

Forberedelser er viktig

Det eksisterer flere barrierer som hindrer barnehageansatte i å handle ved bekymring for et barn. Med barnehagepakka jobber man med å bryte ned disse barrierene. Hege mener det er viktig at alle ansatte i barnehagen blir involvert i tematikken.

– Barna velger selv når og til hvem de vil fortelle om vonde opplevelser. Derfor er det viktig at alle ansatte i barnehagen er forberedt på å håndtere slike situasjoner, sier hun.

Det er to fra hver barnehage som deltar på samlinger med Stine Sofie Barnehagepakke, vanligvis styrer og én pedagog. Disse skal igjen gjennomføre undervisningen med resten av personalet i barnehagen. I Bodøsjøen involverte Hege og Lisbeth hele personalgruppa for å få til en grundig bevisstgjøring blant de ansatte omkring vold og overgrep. Alle ansatte ble dermed gitt samme kompetanse og verktøy uavhengig av hvilken rolle de har i barnehagen.

– I tillegg må alle ansatte være bevisste på egen bagasje, og bygge opp ryggraden sin for å håndtere tematikken. De må nemlig være modige og kunne stå i det dersom barn forteller om vonde opplevelser eller følelser. Da må egne opplevelser være avklart på forhånd, forklarer hun.

Konkret og gjennomførbart

I barnehagen startet de arbeidet med de største barna først.

– Vi hadde først en uke med samlinger hvor vi underviste om følelser, og blant annet brukte følelseskart. Det var en viktig forberedelse til de senere samtalene hvor vi brukte verktøyene fra barnehagepakka, forteller Hege.

– Vi samlet maks seks barn om gangen og tok inn ekstra personale på disse samlingene. Da kunne jeg lede samlingene og de andre pedagogene være observatører. Vi måtte alle være på hele tiden, og gi innspill og justere ettersom samtalen med barna utviklet seg.

Hege forteller at samlingene med barna ga pedagogene verdifull innsikt i hvordan samtalene kan gjennomføres.

– Når de ansatte så hvordan vi gjennomførte samlingene med barna, forstod de at dette ikke er skummelt. Det er konkret og gjennomførbart, og de er forberedt på å gjøre det selv, sier hun.

Vær modig

Hege og Lisbeth forteller at barn har fortalt om hendelser i etterkant av samlingene. Noen av disse har medført dialog og oppfølging i samråd med barnevernet.

– Det er uten tvil tøft å stå i samtalene med foreldre. Men det er viktig å tørre, og å være direkte. Vi tilbyr gjerne at Hege deltar i samtalen. Dette er en de kjenner fra gulvet og bidrar til å ufarliggjøre situasjonen og at foreldrene blir mer åpne om utfordringer, sier Lisbeth.

Samlingene har også resultert i samtaler med foreldrene om mer hverdagslige situasjoner og kommentarer sagt i et ubetenksomt øyeblikk.

– Barna har da fortalt at dette har gitt dem vondt i magen, enten til oss eller direkte til foreldrene. Foreldrene har tatt dette til seg og endret væremåte ovenfor barna, forteller Hege.


Vil du vite mer om Stine Sofie Barnehagepakke?

Verktøy for livet

Pedagogen forteller at hjelpemidlene fra Stine Sofie Barnehagepakke har vært veldig nyttige. Hun syntes flippoveren har en fin balansegang mellom bilder og snakkepunkter, noe som gjør det lettere å holde samtaler med barna. Også nettressursene er til god hjelp, og gjør det lærerikt å bruke pakken.

– Hjelpemidlene er ikke bare nyttige der og da, men er verktøy som både voksne og barn tar med seg videre i livet, sier hun.

Vi får også snakket mye om hva gode og vonde hemmeligheter er. Vi får repetert viktigheten av at barna må finne de trygge voksne de stoler på. Dette kan aldri gjentas for ofte

Hege Eriksen

Lisbeth forteller at barnehagepakka har vært lett å ta i bruk i barnehagen, og har større effekt enn først antatt.

– Vi ser at foreldre får kunnskap om eksempelvis avvergingsplikten, som er en plikt alle voksne har i møte med barn. Pakken minner dermed alle voksne på ansvaret de har, mener hun.

Hege forteller også at Stine Sofie Barnehagepakke løfter frem andre relevante problemstillinger i barnehagen, som for eksempel at barn kan krenke andre barn eller at politiets rolle ikke bare er å fange tyver, men også å hjelpe barn.

– Vi får også snakket mye om hva gode og vonde hemmeligheter er. Vi får repetert viktigheten av at barna må finne de trygge voksne de stoler på. Dette kan aldri gjentas for ofte, understreker Hege.

Et kontinuerlig arbeid

I løpet av høsten skal tematikken og verktøyene inn i alle avdelingene i barnehagen i Bodø. Vold og overgrep blir også et fast tema på utvalgte personalmøter, og et eget tema på høstens foreldremøte.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra foreldre. Vi har også vist dette til de som har barnehagestartere til høsten, og de synes dette er et positivt tiltak, sier Lisbeth.

For de to engasjerte medarbeiderne er det også viktig at arbeidet høster frukter utover egne barnehagegjerder.

– Vi voksne har en tendens til å rasjonalisere bort vold- og overgrepstematikken fordi det er ubehagelig. Med Stine Sofie Barnehagepakke blir vi alle minnet på å ta det barna forteller på alvor!

Les også