HjemAktueltLanserte program som skal stoppe vold mot barn

Lanserte program som skal stoppe vold mot barn

Stine Sofie Barnehagepakke ble lansert 17. august i Arendal, med blant annet kunnskapsminister Guri Melby som gjest. Hun snakket om hvordan avdekking av vold og overgrep mot barn kan være en del av barnehagens hverdag.

17. august var det klart for lansering av Stine Sofie Barnehagepakke. Her er Astrid, styrer i Villa Snøringsmoen barnehage, sammen med Bård og Ole-Morten i Stine Sofies Stiftelse.


Stine Sofie Barnehagepakke er et gratis opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn. Under Arendalsuka fikk barnehageansatte og andre interesserte bli kjent med programmet og høre om resultatene fra piloten i 280 barnehager.

– Vi inviterte til lansering og mini-seminar med både faglige innlegg og en panelsamtale, forteller Erik S. Oksavik, prosjektleder i Stine Sofies Stiftelse.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby deltok på lanseringen.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby ble utfordret på hvordan private og ideelle initiativ kan gå sammen med det offentlige for å styrke barnehageansatte i å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Praksisnært for barnehagene

Stine Sofies Stiftelse har lang erfaring med foredrag i barnehagen, og vet at de barnehageansatte står i en unik posisjon til å fange opp barn som ikke har det bra.

‒ Samtidig vet vi at det er barrierer som hindrer de ansatte i å handle når de er bekymret for et barn. Derfor må de settes i stand til å identifisere når et barn er utsatt for vold eller overgrep og handle på bakgrunn av denne kunnskapen, forteller Oksavik.


Vil du vite mer om Stine Sofie Barnehagepakke?


Han opplever at mange barnehageansatte kan mye om tematikken vold og overgrep mot barn, men at usikkerheten står i veien for god håndtering av bekymringer. Barnehagepakka er derfor lagt tett opptil en barnehageansatts hverdag.

– I tillegg til å få oppdatert fagkunnskap blir deltakerne gjort bevisst på faktorer som personlige barrierer, barnehagens organisasjonskultur, tro på systemet og eget verdisyn rundt barn.

Les også: Mer kunnskap gjør barnehageansatte flinkere til å avdekke vold og overgrep

Astrid Schmidt i Villa Snøringsmoen barnehage forteller om sine erfaringer med å bruke Stine Sofie Barnehagepakke i sin barnehage.


Gode resultater fra utprøving

Stine Sofie Barnehagepakke ble pilotert i 280 barnehager i 2020 og kan vise til gode resultater.

– Evalueringen viser at de ansatte har blitt mer bevisst på ansvaret de har for å avdekke vold og overgrep mot barn. I tillegg opplever de å ha blitt bedre til å håndtere bekymringer i barnehagen, forklarer Oksavik.

Nå rulles programmet ut i flere deler av landet, og hundrevis av barnehager i og rundt Lillestrøm, Bergen og Stavanger er først ute. Oppstarten skjer i Lillestrøm 24. august.