HjemAktueltLansering av Barnas Havarikommisjon #1

Lansering av Barnas Havarikommisjon #1

Tirsdag 24. januar lanserer Stine Sofies Stiftelse Barnas Havarikommisjon sammen med advokatfirmaet Wikborg Rein. Målet med rapporten er å styrke rettssikkerheten til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.

Line Duesund Svendsen og Endre Bendixen, juridiske rådgivere i Stine Sofies Stiftelse.


Første rapport lanseres 24. januar 2023. Juridiske rådgivere Line Duesund Svendsen og Endre Bendixen i Stine Sofies Stiftelse, vil i samarbeid med sentrale ressurser i Wikborg Rein, gi en innføring i rapportens hovedfunn.

Stine Sofies Stiftelse har i 22 år jobbet for å styrke barns rettssikkerhet. På veien har vi erfart at det finnes mange blindsoner, og at barn sjelden blir hørt i prosessene. I år vil rapporten belyse kritiske forhold rundt varslingsregler, barn på hemmelig adresse og samvær etter vold. Barnas Havarikommisjon skal være barnas stemme inn til politikerne.


Fakta om Barnas Havarikommisjon

En årlig rapport som retter søkelyset på rettssikkerheten for barn og unge utsatt for vold og overgrep

Rapporten vil inneholde forslag til rettsområder som må utredes og prioriteres og som vil styrke rettssikkerheten til barn og unge utsatt for vold og overgrep

Rapporten er utarbeidet av Stine Sofies Stiftelse i samarbeid med advokatfirmaet Wikborg Rein

Juridiske rådgivere Endre Bendixen og Line Duesund Svendsen i Stine Sofies Stiftelse, er ansvarlig for rapporten. Stiftelsen får bistand fra advokater og advokatfullmektiger i Wikborg Rein Advokatfirma; blant annet partnerne Jørgen Vangsnes og Fredrik Gisholt

Advokatfirmaet bistår med å utrede både gjeldende rett, forholdet til Norges internasjonale forpliktelser og de lovtekniske sidene av potensielle endringsforslag som kan styrke rettssikkerheten til voldsutsatte barn.