Stine Sofies Barnerettspris

Stine Sofies Stiftelse Barnerettspris deles ut til en person, gruppe eller organisasjon som på en fremragende måte arbeider for en barndom uten vold og overgrep.


- Enhver stiftelse som vil endre samfunnet til noe bedre, må ha en egen pris, tenkte generalsekretær Ada Sofie Austegard. Året var 2015, og som tenkt så gjort. Barnerettsprisen så dagens lys samme år.

Deles ikke ut hvert år

Det er viktig for Stine Sofies Stiftelse å gi prisen til et fremragende arbeid. Det har ført til at det er enkelte år hvor prisen ikke har blitt utdelt.

- Det skal ikke være noe pliktløp for stiftelsen å dele ut Barnerettsprisen, sier Austegard. De som får den, skal vite at den henger høyt og at vi gir den fordi vi virkelig anerkjenner arbeidet personen eller organisasjonen har gjort.

Alle som ønsker, kan sende inn kandidater til prisen. Det er styret i Stine Sofies Stiftelse som avgjør hvem som får den.

Vurderingskriterier

Styret i Stine Sofies Stiftelse vektlegger følgende innsatsområder når de vurderer kandidater for tildeling:

  • Forebygge vold mot barn.
  • Avdekke vold mot barn.
  • Ivareta voldsutsatte barn.
  • Styrke voldsutsatte barns rettsikkerhet

Prisen består av et diplom og en bronsestatuett av et barn på sokkel av fjæregranitt utarbeidet av gullsmed Unni Storm-Johannsen. Prisen ble første gang delt ut i forbindelse med Stine Sofies Stiftelses 15 års markering i 2015.

Stine Sofies Stiftelse Barnerettspris, eller bare Barnerettsprisen, deles ut den 19. mai, som er markeringsdatoen for drapet på Stine Sofie og Lena i Baneheia.


Tidligere prisvinnere:

2021: Magne Raundalen, barnepsykolog

2020: Tor-Aksel Busch, tidligere riksadvokat

2018: «Anonym», for en av Norges største overgrepssaker på nett.

2016: Kåre Svang (Kripos), fagspesialist og etterforskningsleder i Kripos.

2015: Solveig Ude, helsesykepleier i Oslo med spesielt fokus på barn, vold og overgrep.

Tiltakene

Flere tiltak utvikles og settes i drift som en del av Livsløpsprogrammet. Tiltakene skal blant annet forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Les mer

Juridisk veiledning

Dersom du mistenker at et barn har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan våre jurister gi råd om hvordan du skal gå frem. Her finner du informasjon om hva vi kan hjelpe med.

Les mer

Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet noen av de spørsmålene våre jurister oftest får, og håper det kan være et nyttig oppslagsverk for deg som har spørsmål av juridisk art.

Les mer

Eksterne ressurser