HjemAktueltStine Sofies Barnerettspris til Porsanger kommune

Stine Sofies Barnerettspris til Porsanger kommune

Evne og vilje hos kommuneledelse med ordfører i spissen, har sørget for et unikt samhandlingssystem for forebygging av vold og overgrep mot barn og unge. Deres arbeid vil uten tvil bidra til å redde liv og helse, heter det i juryens begrunnelse for utdelingen av Stine Sofies Barnerettspris 2023 til Porsanger kommune.

Stine Sofies Barnerettspris deles ut for syvende gang og gis til en person, gruppe eller organisasjon som på en fremragende måte arbeider for en barndom uten vold og overgrep. Prisen er oppkalt etter Stine Sofie, som 8 år gammel ble voldtatt og drept i Baneheia. 

Tidligere mottakere er tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch, pensjonert helsesykepleier Solveig Ude, Kripos-etterforsker Kåre Svang og forelderen som oppdaget nettovergrep mot eget barn, og meldte fra til politiet, som opprettet operasjon Dark Room, barnepsykolog Magne Raundalen og fjorårets vinner, NRK Super.

Imponerte på Finnmark-besøk

I september 2022 gjennomført Stine Sofies Stiftelse en omfattende Finnmarkstur. Stiftelsen besøkte 12 ulike steder fra Alta til Kirkenes, for å rette fokus på kommunens arbeid for å forebygge, avdekke og ivareta barn som er utsatt for vold og overgrep. I et område med store geografiske avstander, problemstillinger knyttet til taushetskultur og lite åpenhet om temaet, erfarte stiftelsen at variasjonene var store fra sted til sted. 

– Enkelte kommuner strevde med å lage gode handlingsplaner og effektive tiltak for å gi dette viktige arbeidet nok fokus. Porsanger kommune skilte seg svært positivt ut i møte med stiftelsen, forteller Ada Sofie Austegard som er generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.

Samarbeid om vold og overgrep mot barn og unge

Forebygging av vold og overgrep mot barn er et viktig satsningsområde i Porsanger kommune. Samhandlingen mellom relevante faginstanser er unik, og man har blant annet etablert en helt egen samhandlingsmodell. Denne dekker alt fra metoder og rutiner for å identifisere utsatte barn på individnivå, til en rekke samarbeidsplaner på tjenestenivå. 

-Det viktigste er nok likevel at arbeid knyttet til vold og overgrep mot barn blir støttet på ledernivå og koordineres av kommunens ledere, mener generalsekretær Austegard. 

Forskning viser at i gjennomsnitt to i hver skoleklasse har erfaringer med vold eller overgrep. Konsekvensene bærer man med seg hele livet, derfor er koordinert og tidlig innsats livsviktig. 

-Vi er takknemlig for å dele ut Stine Sofies Barnerettspris til Porsanger kommune. Deres innsats vil uten tvil bidra til å redde liv og helse. Vi håper tildelingen gir motivasjon og pågangsmot til å fortsette det viktige arbeidet for å forebygge vold og overgrep mot barn og ivareta de som er utsatt, sier Audun Myhre som er styreleder i Stine Sofies Stiftelse. 

Myhre delte ut prisen til Porsanger kommune på Stine Sofie Senteret, verdens første kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn. Siden åpningen i 2016 har senteret tatt imot mer enn 2500 voldsutsatte barn og unge. 

-Vi setter utrolig pris på anerkjennelsen vi får gjennom denne tildelingen. Det er en tilbakemelding som virkelig motivere i alle ledd, til å fortsette det gode arbeidet vi er i gang med, uttaler ordfører i Porsanger kommune Aina Borch.

-All honnør til dyktige ansatte i Porsanger kommune for et solid stykke tverrfaglig arbeid så langt, legger hun til.