Stine Sofie Barnehagepakke

Stine Sofie Barnehagepakke er et opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig.

Det eksisterer flere barrierer som hindrer barnehageansatte i å handle ved bekymring for et barn. Derfor må de settes i stand til å identifisere når et barn er utsatt for vold eller overgrep, og handle på bakgrunn av denne kunnskapen.


Skal styrke handlingskompetansen

Stine Sofie Barnehagepakke har som mål å styrke handlingskompetansen til barnehageansatte. Det innebærer å styrke fem viktige elementer hos den enkelte ansatte. Disse er

  • egen kunnskap om vold og overgrep mot barn
  • personlige faktorer som mot og vilje til å handle
  • egen tro på systemet og at det nytter å melde fra ved bekymring
  • en organisasjonskultur hvor det er aksept for å drøfte og handle ved bekymring
  • eget verdisyn rundt barn som troverdige vitner for eget liv


Utrulling høsten 2021

Opplæring i Stine Sofie Barnehagepakke skjer både i fysiske samlinger og på nett. To i hver barnehage skal delta på tre opplæringssamlinger. Disse to er styrer og én ansatt som skal ha et ekstra ansvar. Mellom og etter samlingene er det disse to som skal sørge for at det faglige innholdet fra samlingene blir iverksatt i barnehagen, og ser til at tematikken arbeides med systematisk over tid. Undervisningsmateriell er tilgjengelig for bruk i barnehagene.

I 2020 gjennomførte vi pilot av programmet i Bodø, Asker og på Agder - både i kommunale og private barnehager. Nå ruller vi ut programmet fra høsten 2021 med oppstart i Bergen, Stavanger og Lillestrøm.


Les også:

Lanserte program som skal stoppe vold mot barn

– Barnehagepakka gjør at flere barn får hjelp

– Barn må lære om seksualitet allerede i barnehagen

– Sultne på å lære mer

– En gavepakke til barna i Bodø


Stine Sofie Barnehagepakke er et av tre tiltak i Livsløpsprogrammet – et program støttet av Gjensidigestiftelsen. Formålet er å bruke et livsløpsperspektiv til å utvikle tiltak for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - og å ivareta de voldsutsatte barna og deres omsorgspersoner.