Stine Sofie Barnehagepakke

Stine Sofie Barnehagepakke skal sette barnehageansatte i stand til å identifisere når et barn er utsatt for vold eller overgrep, og handle på bakgrunn av den kunnskapen. Det er det som kalles handlingskompetanse, og innebærer kunnskap, personlige faktorer, tro på systemet, organisasjonskultur og verdisyn. To i hver barnehage skal delta på tre opplæringssamlinger. Disse to er styrer og én ansatt som skal ha et ekstra ansvar. Mellom og etter samlingene er det disse to som skal sørge for at det faglige innholdet fra samlingene blir implementert i barnehagen, og at tematikken arbeides med systematisk over tid.

Barnehagepakka piloteres i Bodø, Asker, Agder og Oslo og Viken i 2020.

Les også saken: – En gavepakke til barna i Bodø.