Stine Sofie Barnehagepakke

Et opplæringsprogram som gir kompetanse til å se og handle ved bekymring

Stine Sofie Barnehagepakke er et unikt opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig.

Opplæringsprogrammet skal styrke de barnehageansattes evne til å se og handle ved mistanke om vold eller overgrep – og få til en varig endring i måten barnehageansatte håndterer slike bekymringer om et barn på.


Slik gir opplæringen varig trygghet og kompetanse i barnehagen

 • Grundig opplæring av to sentrale ansatte i barnehagen gjennom flere fysiske samlinger
 • De to ansatte gjennomfører opplæring videre til de andre ansatte i barnehagen
 • Deltakere får veiledning av våre fagpersoner underveis og i etterkant av programmet
 • Barnehagen har mulighet for å få juridisk veiledning fra våre jurister
 • Inkludert er brukervennlig undervisningsmateriell, som tilrettelegger for gode samlinger og samtaler med både ansatte, barn og foreldre i barnehagen.
 • Trygghet for kvalitet; sammen med FHI forsker vi på effektene av opplæringsprogrammet


5 viktige faktorer som må styrkes

Stine Sofie Barnehagepakke har som mål å styrke handlingskompetansen til barnehageansatte. For å få dette til må 5 viktige faktorer hos den enkelte ansatte styrkes:

 1. Kunnskap om vold og overgrep mot barn
 2. Personlige faktorer som mot og vilje til å handle
 3. Tro på systemet og at det nytter å melde fra ved bekymring
 4. En organisasjonskultur hvor det er aksept for å drøfte og handle ved bekymring
 5. Eget verdisyn rundt barn som troverdige vitner for eget liv

Se oversikt over hvor det gjennomføres samlinger i 2024!

Bodøsjøen Naturbarnehage 500x300


- Etter vi fikk opplæring i Stine Sofie Barnehagepakke vet vi langt bedre hva vi skal se etter,
Hege Eriksen, pedagogisk leder Bodøsjøen Naturbarnehage.

Les prosjektrapporten fra piloten i Bodø her

Slik gjennomføres opplæringsprogrammet

Fysiske og digitale samlinger

Opplæring i Stine Sofie Barnehagepakke skjer både i fysiske og digitale samlinger og digitalt. To i hver barnehage deltar på tre opplæringssamlinger. Disse to er styrer og én ansatt som skal ha et ekstra ansvar. Vi gjennomfører tre fysiske samlinger på seks måneder. Mellom og etter samlingene er det disse to som skal sørge for at det faglige innholdet fra samlingene blir iverksatt i barnehagen, og se til at tematikken arbeides med systematisk over tid. Undervisningsmateriellet er tilgjengelig for bruk i barnehagene.

En varig endring

Stine Sofie Barnehagepakke har som mål å gi en varig endring i måten barnehageansatte håndterer bekymringer for et barn på. Kunnskap og trygghet til å vite hva de skal se etter og hvordan de skal handle, er selve grunnlaget for utformingen av opplæringsprogrammet.

Forsker på effekten

Høsten 2022 startet vi et samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) som skal forske på langtidseffekten av opplæringen. Til sammen 230 barnehager i Vestfold, Telemark og Innlandet fylke deltar i forskningsprosjektet som varer i 18 måneder.


Les prosjektrapporten fra Stine Sofie Barnehagepakke

Kom i gang med Stine Sofie Barnehagepakke - les mer her!

Se også disse artiklene:

Barnehagestyrer: - Lett å bruke og gir fort resultater

Kursdeltakere: -Barnehagepakken inspirerer og er enkel å bruke

Lanserte program som skal stoppe vold mot barn

Ny rapport: -Barnehagepakka gjør at flere barn får hjelp

– Barn må lære om seksualitet allerede i barnehagen

– Sultne på å lære mer

– En gavepakke til barna i Bodø

Vil du vite mer om programmet og hvordan din barnehage kan delta i opplæringen?

Kontakt oss for mer informasjon