HjemAktueltVåre viktigste eksperter

Våre viktigste eksperter


Stine Sofies Stiftelse har et unikt ekspertpanel bestående av ungdommer som har hatt opphold på Stine Sofie Senteret. Ungdommene gir viktige innspill i utvikling og kvalitetssikring av arbeidet vårt.


For å bli en ekspert må man ha erfaring. Vårt ekspertpanel består av ungdom som ufrivillig har fått erfaring som ingen fortjener. De har opplevd vold, overgrep eller vært vitne til vold i nære relasjoner. Vi i Stine Sofies Stiftelse syntes det er stort at disse ungdommene ønsker å dele sine erfaringer med oss, slik at vi kan jobbe enda mer målrettet for dem.

Vi jobber ikke bare for, men med de voldsutsatte barna. Når vi skal utvikle ulike tiltak er vi opptatt av å være nære og tett på. Ekspertpanelet er derfor viktige i utvikling og kvalitetssikring av arbeidet vårt.

Barnas stemme skal frem

– Vi jobber ikke bare for, men med de voldsutsatte barna. Når vi skal utvikle ulike tiltak er vi opptatt av å være nære og tett på. Ekspertpanelet er derfor viktige i utvikling og kvalitetssikring av arbeidet vårt, uttaler Stian Tobiassen som er psykolog og ansvarlig for fagutvikling i Stine Sofies Stiftelse.

Ekspertpanelet består av åtte ungdommer som alle har hatt et opphold på Stine Sofie Senteret. 

– Vi møtes fem, seks ganger i året, der de gir oss verdifulle innspill på ulike prosjekter og tiltak som vi arbeider med. I tillegg bidrar de med innspill til politiske høringsuttalelser. Dette sikrer barnas perspektiv i alt vi gjør, forteller Stian.

Stian Tobiassen følger ekspertpanelet tett, og roser dem for engasjementet de viser og de erfaringene de deler. Ungdommene har deltatt i ekspertpanelet i ett år. I tillegg til gode innspill på vårt faglige innhold, har de også vært med i arbeid med utsmykning på Stine Sofie Senteret.

– Det et rørende og meningsfylt å se hvor knyttet de er til senteret vårt her i Grimstad, og hvor stor betydning de opplever at oppholdene hos oss har hatt, sier Stian.

– Ungdommen forteller at de synes det er fint å være med i ekspertpanelet. De opplever at dette bidrar til å føle seg spesiell og betydningsfull. Men det viktigste for dem er at deres erfaringer bidrar til å hjelpe andre barn og unge med liknende erfaringer, avslutter Stian.

Les også