HjemAktueltFørst i verden – forsker på 2500 barn utsatt for vold og overgrep

Først i verden – forsker på 2500 barn utsatt for vold og overgrep

– Vi vet for lite om hvordan det går med barn som har opplevd vold eller overgrep i Norge. Det sier professor Børge Sivertsen fra Folkehelseinstituttet. Trippel-S, som er navnet på undersøkelsen, har som mål å hente mer kunnskap om livet etter volden, og er den første i verden som inkluderer barn i så stort omfang.

Mandag 24. januar sendte Stine Sofies Stiftelse og Folkehelseinstituttet ut over 700 forespørsler til barn og omsorgspersoner som har vært på kursopphold på Stine Sofie Senteret. Felles for dem alle er at de har personlig erfaring med ulike former for vold og overgrep.

Barnas stemme skal frem

– Det er første gang en slik studie blir gjennomført i Norge og verden, og det er langt på overtid, sier forsker og psykologspesialist Anders Dovran. Han har ansvar for forskningsprosjektet hos Stine Sofies Stiftelse.

– Problemet forskerne har hatt frem til nå har vært å få tak på familiene, og ikke minst få barndomserfaringer så tett på voldsutøvelsen som mulig. Det andre har vært å få mange nok av de utsatte inn i forskningsprosjektet. Vi tar sikte på å få svar fra 2500 voldsutsatte barn, slik at vi med større sikkerhet kan si noe om hvordan livet leves etter volden, uttaler Dovran.

Det er Stine Sofie Senteret, et kurs- og mestringssenter for vold- og overgrepsutsatte barn og familier, som har gjort studien mulig. Her samles det hver uke familier som vil ha livet tilbake etter grusomme opplevelser.

Overgår berømt undersøkelse?

Trippel-S er en norsk versjon av den kjente ACE-undersøkelsen som ble gjort på 17.000 voksne i USA. Senere har det vært liknende studier som viser en sammenheng mellom belastende barndomserfaringer og utfordringer med skole, samliv, helse og jobb. Ingen har inkludert et så stort antall barn.

– Det nye i den norske studien er at den gjøres med barn, over lang tid og med så mange deltakere. Vi håper vi kan tette kunnskapshull, finne forbedringspunkter og ikke minst få mer kunnskap om hva barn, unge og deres familie har behov for og opplevelse av hjelpen de får, sier Dovran, som håper på høy deltakelse.

Enorme kostnader

– Når Folkehelseinstituttet involverer seg i studien, så er det fordi vi ser vi er nødt til å forstå hvordan vold og overgrep kan få uttrykk tett på hendelsen, og flere ti-år etter hendelsen, sier professor Børge Sivertsen fra Folkehelseinstituttet. Vi må klare å redusere problemene mange barn tar med seg inn i voksenlivet, for det koster oss alle flere ti-talls milliarder i hjelpetjenestene. Men aller mest må vi klare å redusere belastningen for hvert enkelt barn. Da trenger vi kunnskap, avslutter han.