HjemAktuelt‒ En gavepakke til helsepersonell

‒ En gavepakke til helsepersonell

Helsepersonell har en unik rolle i å forhindre at de aller minste barna blir utsatt for vold. 
– Stine Sofie Foreldrepakke gjør oss tryggere på å snakke med foreldre om vold, sier de som har prøvd.

Stine Sofie Foreldrepakke består av informasjonsmateriale til både foreldre og helsepersonell.

Som helsepersonell er man avhengig av å skape og beholde en god relasjon til foreldre. Å snakke med blivende eller nybakte foreldre om vold mot små barn kan derfor være vanskelig.

‒ Voldsforebyggende arbeid kan oppleves litt ensomt for helsepersonell. Det har lenge vært opp til den enkelte om eller hvordan man tar opp temaet, forteller Synnøve Hopen, helsesykepleier ved Sola helsestasjon i Rogaland.

Hun mener situasjonen kan ha medført at det har vært lettere å prioritere alle de andre temaer helsesykepleierne skal ta opp i møte med foreldre,, men tror dette kan endre seg nå. På Sola helsestasjon har nemlig de brukt Stine Sofie Foreldrepakke i over to år, og Hopen mener informasjonsprogrammet gjør det blir lettere å ta opp disse viktige temaene.

‒ Stine Sofie Foreldrepakke er et godt, effektivt og nyttig verktøy. Den tar opp tradisjonelle ‘helsestasjonstema’ som gråt og trøst, samtidig som vi kan flette inn voldsforebyggende temaer i samtalene, sier hun.

‒ Informasjonsprogrammet er en gavepakke til helsepersonell, mener hun.

Helsepersonell har nøkkelrolle

Når omsorgspersoner utøver vold mot de minste barna, er det som oftest i affekt som en konsekvens av mye stress, lite søvn og mye barnegråt. Det er slike situasjonene Stine Sofies Stiftelse ønsker å forhindre med Stine Sofie Foreldrepakke. Programmet har som mål å gi barn og voksne en god start på det nye livet.

Tone Emilie Spinnangr er barnesykepleier og tiltaksansvarlig for Stine Sofie Foreldrepakke. Hun forteller at innholdet i programmet er utviklet sammen med fagfolk, og at helsepersonell har en nøkkelrolle i gjennomføringen.

Tone Emilie L. Spinnangr, barnesykepleier og tiltaksansvarlig Stine Sofie Foreldrepakke.

‒ Den viktigste delen av programmet handler om de samtalene helsepersonell har med foreldre i svangerskapet, på barsel og på helsestasjonen. Å ta disse tidligst mulig i svangerskapet er nøkkelen for å forebygge volden, sier hun.

‒Vi vet for eksempel at mange i helsevesenet synes det er vanskelig å snakke med blivende og nybakte foreldre om hva som kan utløse vold, og om foreldrenes vonde erfaringer fra egen barndom. Målet er at materiellet, filmene og en egen veileder for helsepersonell skal gjøre samtalene litt lettere å gjennomføre, sier hun og er godt fornøyd med at 2 av 3 helsestasjoner i Norge allerede har tatt programmet i bruk.

Lag en Oh shit-plan

I Stine Sofie Foreldrepakke finner helsepersonell 10 smarte tips som tar opp vanlige utfordringer alle småbarnsforeldre kan møte. Målet med tipsene er å gi støtte og verktøy til å håndtere situasjoner som er krevende for foreldrene.

Her finner du alle 10 tipsene.

Synnøve Hopen på Sola helsestasjon bruker mange av tipsene når hun snakker med foreldre. Hun nevner spesielt tips 4 Lag en Oh shit-plan, hvor foreldre setter opp en konkret plan for krevende situasjoner og hvem de kan spørre om hjelp.

‒ Tipset normaliserer at det av og til blir for mye i foreldrerollen. Dette tipset bruker jeg derfor aktivt i flere av samtalene, sier hun og legger til at både veiledningsfilmene Trøst, Rap og Promp samt hjelpetelefonen Foreldresupport 116123 promoteres flittig ovenfor foreldrene.

Trygt helsepersonell skaper åpenhet

På Sola Helsestasjon mener helsesykepleier Hopen at informasjonsprogrammet Stine Sofie Foreldrepakke gjør det blir lettere å ta opp viktige tema med foreldrene.

‒Ved å bruke Stine Sofie Foreldrepakke får man mengdetrening i det voldsforebyggende arbeidet. Som helsesykepleier blir man tryggere i rollen og foreldrene får dermed et bedre tilbud, sier hun.

Trygge helsepersonell bidrar til å skape mer åpenhet rundt vanlige utfordringer i foreldrerollen.

‒Når du kjenner deg trygg, vil også brukerne bli tryggere på deg og dermed formidle sine erfaringer og bekymringer med deg. Stine Sofie Foreldrepakke har ihvertfall gjort det mer naturlig og ufarlig for meg å snakke med foreldre om voldserfaringer, og få frem hva vold kan gjøre med et barns utvikling, avslutter hun.

‒ En rød tråd i samarbeidet

I Sola kommune får alle foreldre stifte kjennskap med Stine Sofie Foreldrepakke før barnet kommer til verden. Elsa Sagen Høyvik jobber som jordmor ved Sola helsestasjon, og mener det er viktig å møte foreldrene med informasjon allerede før barnet kommer til verden.

‒ Jeg er så heldig å møte foreldrene i en periode hvor de så fokuserte på de som skal skje fremover, de er åpne og nysgjerrige. Da er det er viktig å gi dem god kunnskap og forberede dem best mulig, sier hun.

Elsa Sagen Høyvik, jordmor ved Sola helsestasjon.


Både jordmor Høyvik og helsesykepleier Synnøve Hopen ser fordeler av å introdusere programmet i forkant av fødsel.

‒Jordmødrene gjør et veldig godt forarbeid for oss som følger opp familiene i tiden etter fødsel. Fordi jordmor bruker Stine Sofie Foreldrepakke, kjenner foreldene allerede til programmet. Dermed bruker vi ikke tid på å introdusere pakken, men går isteden rett på tips og innhold som er relevant for den aktuelle situasjonen foreldrene er i, forteller Hopen.