Nå veiledes foreldre over hele landet

Det er vondt å tenke på, men vold mot småbarn skjer. Nå bruker 2 av 3 helsestasjoner og landets sykehus Stine Sofies Foreldrepakke for å veilede småbarnsforeldre i å håndtere krevende situasjoner.

Prosjektleder Tone Emilie Spinnangr.

1. oktober 2019 lanserte Stine Sofies Stiftelse et gratis informasjonsprogram for å styrke foreldrerollen og gi støtte og verktøy til å håndtere utfordringer som alle foreldre kan møte. Etter to års drift har helsepersonell over hele landet tatt i bruk programmet når de veileder blivende og nybakte foreldre. Tilbakemeldingene er veldig positive.

‒ Når vold mot de minste barna utøves, handler voldsutøver som oftest i affekt og som konsekvens av mye stress, lite søvn og mye barnegråt. Konkrete strategier for nettopp slike krevende situasjoner er en god start, sier Tone Emilie L. Spinnangr, fagrådgiver i Stine Sofies Stiftelse og leder for informasjonsprogrammet Stine Sofie Foreldrepakke.

‒ At 2 av 3 helsestasjoner og barsel- og nyfødtavdelinger i landet, veileder i temaer fra Stine Sofie Foreldrepakke, tror vi vil medføre at flere foreldre tar trygge valg i situasjoner der sinne og frustrasjon oppstår, sier hun.


Kvalitetssikret av fagfolk

Stine Sofie Foreldrepakke tar opp vanlige problemstillinger alle småbarnsforeldre kan møte. Innholdet er utformet som 10 smarte tips, og er utviklet i samarbeid med helsepersonell og andre fagfolk som også har vært viktige aktører i å gjennomføre programmet.

– Vi får tilbakemeldinger om at 10 smarte tips har tilrettelagt for gode samtaler mellom fagfolk og foreldre. Tipsene har også gjort det lettere å ta opp temaer som kan oppleves som vanskelig å snakke om.

– Temaer som gråt, søvn, frustrasjon, hjernebygging, tilknytning og bevissthet rundt egen oppvekst bidrar til at foreldre er bedre forberedt til å håndtere krevende situasjoner, forklarer Spinnangr. Hun legger til at innholdet er forskningsbasert og bygger på nasjonale retningslinjer for svangerskap, barsel og helsestasjon.

– Det fødes om lag 57 000 barn i Norge årlig. Når såpass mange barsel- eller nyfødtavdelinger benytter Stine Sofie Foreldrepakke i veiledning, mottar nybakte foreldre kvalitetssikret informasjon de kan stole på, sier hun.Stor pågang på hjelpetjeneste

At det har blitt lettere å snakke om tematikken er også synlig gjennom Foreldresupport, en viktig del av Stine Sofie Foreldrepakke. Den døgnåpne telefon og chattetjenesten som drives samme med Mental Helse, har siden oppstarten 1. mars 2020 besvart nærmere 15 000 henvendelser fra foreldre.

‒ Dette viser nødvendigheten av å gi støtte og veiledning når foreldrerollen blir krevende – døgnet rundt, sier Spinnangr.

Informasjonsprogrammet kommer som en egen foreldrebok, app og veileder til helsepersonell. På nettsiden www.10smartetips.no kan alle foreldre få gratis tilgang til viktig informasjon og filmer som vil kunne styrke dem i foreldrerollen. På sikt er målet at informasjonsprogrammet brukes av alle helsestasjoner og barsel- og nyfødtavdelinger i Norge.

– Alle barn fortjener en trygg og god start på livet. Å gi foreldre helt konkrete verktøy de kan bruke når foreldrerollen blir skikkelig krevende, er en god start, avslutter Tone Emilie L. Spinnangr

Les mer om Stine Sofie Foreldrepakke her