HjemAktueltEn gavepakke til barna i Bodø!

En gavepakke til barna i Bodø!

Torsdag gikk startskuddet for piloten til Stine Sofie Barnehagepakke. – Vi fikk en veldig god start i Bodø. Engasjementet blant de over 100 barnehageansatte var stort og tilbakemeldingene gode. Endelig er vi i gang!

Ole Morten Mouridsen, rådgiver i Stine Sofie Barnehagepakke.


Det forteller Ole-Morten G. Mouridsen, pedagog i Stine Sofies Stiftelse. Sammen med kollega Harald Dean gjennomførte han den første av tre samlinger for barnehagene i Bodø. Det samme skal barnehager i Asker og på Agder gjennom i 2020.

– Når året er omme skal barnehagepakka rulles ut i hele landet, og gi flere barnehageansatte mer kunnskap og kompetanse om hvordan de kan hjelpe de mest sårbare barna, forklarer Mouridsen.

– Vi må tro på barna

Øystein Gjønnes har fått tittelen Barnas verneombud i Vågenes musikk- og friluftsbarnehage. Det betyr at

han har et ekstra ansvar for de sårbare barna. Torsdag deltok han på samlingen i Bodø, og fikk ikke helt det han forventet.

– Jeg trodde det skulle bli en tung dag. Siden temaet er så tungt, mener jeg. Men jeg ble positivt overrasket over at et så tungt tema kan gjøres så «lett». I tillegg var det veldig bra foredragsholdere som klarer å bruke humor på en fin måte, selv om temaet ikke er noe å le av. De vet hva de snakker om, og er trygge på det de formidler.

Vi spurte Gjønnes hva han fikk ut av dagen på PBL-huset i Bodø.

– Jeg har alltid hatt et sterkt barnefokus, og i dag fikk vi virkelig slått fast hvor viktig det er å tro på barna og ta på alvor det de forteller. Det skal jeg formidle til de andre ansatte. I tillegg fikk vi flere verktøy som vil gjøre det lettere å ta dette ut i barnehagen, forklarer han.

«Det er akkurat dette vi trenger!»

Hunstad Øst barnehage er kommunal. Styrer Ann-Mari Arctander Fredriksen. Hun er på kurs sammen med en av sine kollegaer, og er opptatt av barnehagens rolle overfor de barna som trenger at noen ser og handler.

– Som styrer er jeg ikke tett på ungene hele tiden. Derfor er det viktig at vi har et Barnas verneombud og et personale som vet hva de skal se etter og hva de skal gjøre. Hvis ikke vi ser disse barna, hvem gjør det da? Det er det vi må spørre oss. Jeg spurte min kollega om hva hun synes om kurset. Svaret hennes var: «Det er akkurat dette vi trenger!»

Arctander Fredriksen har vært på mange kurs om tematikken, men lærte likevel mye på kurset.

Hvis ikke vi ser disse barna, hvem gjør det da?

Ann-Mari Arctander Fredriksen

– Det har vært en intens, men veldig bra dag. Jeg sitter igjen med mye. Blant annet at vi har en ageringsplikt – en plikt til å gjøre noe når vi mistenker at et barn er utsatt. Vi har også hatt en veldig viktig gjennomgang av gangen i håndteringen av disse sakene – og ikke minst har vi hatt gode diskusjoner med kollegaer.

Gavepakke til barna i Bodø

I Bodø kommune er absolutt alle barnehagene med i satsingen. Tilstede på samlingen var også barnehagefaglig rådgiver i kommunen, Elin Elstad Karlsen. Hun er tydelig på hva som er kommunens mål.

– Flere unger skal få det bedre! Vi har fått tilbakemelding fra barnehagesektoren på at de ønsker mer kompetanse på vold og overgrep. De vil blant annet vite mer om hvordan de skal håndtere slike saker. Jeg tenker at deltakelse i denne satsingen vil gi et tryggere personale.

I løpet av dagen har hun snakket med mange av kursdeltakerne, og tilbakemeldingen er slik hun hadde håpet.

– De opplever at innholdet treffer barnehagesektoren godt, og gleder seg allerede til neste samling. Jeg tror at vi allerede nå kan si at dette er ei gavepakke til alle barna i Bodø. Selv skal jeg følge alle samlingene, og vi vil også følge opp satsingen etter at den formelle opplæringen er over, forteller en tydelig begeistret representant for kommunen.


Vil du vite mer om Stine Sofie Barnehagepakke?


Skriver bacheloroppgave om temaet

På vei ut fra samlingen møtte vi to av fremtidens barnehagelærere. Studentene Julie Søreng Larsen og Astrid Kolstadbråten går på barnehagelærerutdanningen til Nord universitet. Det er bacheloroppgaven som førte de to til samlingen i Bodø.


– Vi skriver om barnehagens forebygging av vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner. Derfor er vi veldig glad for å ha vært med i dag. Vi har lært mye, og fått med oss viktig og relevant materiale til oppgaven, forteller Søreng Larsen.

Kolstadbråten peker særlig på en viktig læring fra dagen.

– Det var nyttig å lære om konsekvensene av å ikke gjøre noe når du mistenker at et barn er utsatt. I tillegg var det veldig interessant for oss som studenter å få diskutere med barnehagelærere med mye erfaring. Vi er fornøyd med dagen!