HjemAktueltStine Sofie Barnehagepakke inspirerer og er enkel å bruke

Stine Sofie Barnehagepakke inspirerer og er enkel å bruke

Stine Sofie Barnehagepakke ble lansert 17. august i Arendal, med blant annet kunnskapsminister Guri Melby som gjest. Hun snakket om hvordan avdekking av vold og overgrep mot barn kan være en del av barnehagens hverdag.

Silje Berget, styrerassistent i Tristilbakken barnehage i Rælingen, og hennes to kollegaer skryter av Stine Sofie Barnehagepakke.


Det forteller Ole-Morten G. Mouridsen, pedagog i Stine Sofies Stiftelse. Sammen med kollega Bård Eide gjennomførte han den første av tre samlinger for barnehagene i Lillestrømsområdet. Nå står Bergen og Stavanger for tur.

– Når året er omme skal barnehagepakka ut til både kommunale og private barnehager i Norge, og gi flere barnehageansatte mer kunnskap og kompetanse om hvordan de kan hjelpe de mest sårbare barna, forklarer Mouridsen.

Opplegget var så utrolig praktisk. En ferdig pakke som vi kan ta med tilbake til barnehagen og få de ansatte til å tenke selv. Hvis du som styrer noen gang lurer på hvordan du skal klare å få personale til å snakke med barna, så er Stine Sofie Barnehagepakke helt genialt.

– En genial pakke til barnehagene

Kathinka Narverud er styrer i Fridheim Barnehage i Oslo og deltok på samlingen i Lillestrøm sammen med kollega Charlotte Granerud. Hun er opptatt av at vi må tørre å snakke om tematikken, og var spent i forkant av samlingen.

‒ Det er et skummelt, men utrolig viktig tema. Vi må tørre å stå i det og tørre å hjelpe barna det gjelder. Vi grugledet oss litt før vi kom, og tenkte vi ville møte noe som var ubehagelig. Men vi var mest spent og håpte vi ville få noen ekstra verktøy vi kunne bruke i barnehagen, sier hun.

Narverud fikk mer enn det hun hadde forventet.

‒ Opplegget var så utrolig praktisk. En ferdig pakke som vi kan ta med tilbake til barnehagen og få de ansatte til å tenke selv. Hvis du som styrer noen gang lurer på hvordan du skal klare å få personale til å snakke med barna, så er Stine Sofie Barnehagepakke helt genialt. Pakke både inspirerer og er enkelt å ta ut videre, sier hun.

Kathinka Narverud, styrer i Fridheim Barnehage, med kollega Charlotte Granerud.

Må stole på seg selv

Charlotte Granerud har rollen barnas verneombud i samme barnehage. Det betyr at hun har et ekstra ansvar for de sårbare barna. Hun forteller at det viktigste hun tok med seg fra dagen var å stole på egne vurderinger når det gjelder bekymringer for barn.

‒ Vi har lært at vi skal våge å stole på oss selv. Du som barnehageansatt er viktig, sier hun og legger til at det er viktig å stole på seg selv dersom man har en dårlig magefølelse overfor et barn.

Bård Eide i Stine Sofies Stiftelse presiserer at troen på seg selv er svært viktig, men at man naturligvis også må rådføre seg med det lokale hjelpeapparatet som barnevern, politi eller andre, for å bli enda tryggere i saker der man er bekymret for barn.


Vil du vite mer om Stine Sofie Barnehagepakke?


‒ Dette arbeidet må selvfølgelig foregå innenfor taushetspliktens rammer og graden av foreldreinvolvering må vurderes i hvert enkelt tilfelle, forklarer Eide.

Begge deltakerne fra Fridheim barnehage er skjønt enige om at de skal kjøre neste personalmøte med innholdet fra Stine Sofie Barnehagepakke som tema. De også vil følge opp rollen som barnas verneombud fra PBL.

‒ Vi er interessert i barnas verneombud-programmet, og vil delta i del 2 og 3, som omhandler mobbing og barn med særskilte behov, sier hun.

Hele personalet må med

Silje Berget, styrerassistent i Tristilbakken barnehage i Rælingen, deltok sammen med to kollegaer. Dagen ga henne motivasjon til å ta Stine Sofie Barnehagepakke med tilbake til de andre ansatte.

‒ Dagen i dag har understreket viktigheten av å implementere felles holdninger og forståelse i personalgruppa, for å være best mulig rustet til å jobbe med tematikken.

Berget trekker frem særlig en ting hun sitter igjen med:

‒ Det er et enormt ansvar som hviler på barnehageansattes skuldre. Vi må være årvåkne, varme og trygge for at barna skal våge å fortelle om vonde opplevelser og følelser. Samtidig må vi ha kunnskap om hvilke signaler  vi skal se etter. Vi kan i beste fall forebygge, og i verste fall avdekke, barn som blir utsatt for vold og overgrep, sier hun.

Styrerassistenten lot seg også inspirere av kursholderne fra Stine Sofies Stiftelse.

‒ Jeg er imponert over den gode formidlingsevnen til kursholderne. Til tross for et meget alvorlig tema, motiverte de oss til å glede oss til å ta fatt på dette i barnehagen vår. Det var en utrolig fin dag. Suveren!

Stine Sofie Barnehagepakke skal sette barnehageansatte i stand til å identifisere når et barn er utsatt for vold eller overgrep, og handle på bakgrunn av den kunnskapen. I 2021 rulles programmet i barnehager i Lillestrøm, Bergen og Stavanger. Her skal nærmere 400 barnehager delta på totalt tre samlinger i løpet av høsten. Deretter følger flere kommuner i 2022.