HjemAktueltStine Sofie Barnehagepakke gjør at flere barn får hjelp

Stine Sofie Barnehagepakke gjør at flere barn får hjelp

Evalueringen av Stine Sofie Barnehagepakke er klar, og resultatet er oppløftende. – Dersom konsekvensen av arbeidet med barnehagepakka medfører at ett barn ekstra blir sett, så er det effekt nok herfra til evigheten.

Ole-Morten Mouridsen og Harald Dean på samling i Bodø.


Det sier Lisbeth Aasgård, styrer i Bodøsjøen naturbarnehage. De er én av 280 barnehager i Bodø, Asker, på Agder og i Oslo og Viken, som i 2020 har vært med i piloten til Stine Sofie Barnehagepakke. Hensikten var å teste et undervisningsopplegg som skal styrke barnehageansattes evne til å avdekke og handle ved bekymring om vold og overgrep mot barn. Nå er evalueringen klar.

– Den viser at de ansatte har blitt mer bevisst på ansvaret de har for å avdekke og håndtere vold og overgrep mot barn. I tillegg opplever de å ha blitt bedre til å håndtere bekymringer i barnehagen, sier Ole-Morten G. Mouridsen, pedagog i Stine Sofies Stiftelse.

Tryggere ansatte

Stine Sofie Barnehagepakke er et praksisnært undervisningsprogram som er bygget opp rundt fem faktorer: kunnskap om tematikken, personlige faktorer, tro på systemet, organisasjonskultur og verdisyn rundt barn. Disse påvirker hvordan man avdekker og handler ved bekymring, og kan oppsummeres som handlingskompetanse.

– Evalueringen viser at de ansatte har fått økt bevissthet rundt egen kunnskap, personlige faktorer og organisasjonskultur. Men vi ser også en økt tro på systemet og at det nytter å melde fra. Det tyder på at de har fått styrket handlingskompetansen sin, sier Ole-Morten, og forklarer at funnene er uavhengig av hvilken rolle man har i barnehagen.

Vi ser på barna med andre briller. Vi er mer observante og lyttende, og det blir mer tilrettelagt for de gode samtalene.

Lisbeth Aasgård, styrer i Bodøsjøen naturbarnehage.

Lisbeth i Bodøsjøen barnehage, som er en del av Læringsverkstedet, merker stor forskjell etter at barnehagen tok i bruk Stine Sofie Barnehagepakke.

– Vi ser på barna med andre briller. Vi er mer observante og lyttende, og det blir mer tilrettelagt for de gode samtalene. Vi ser også at de ansatte føler seg tryggere til å stå i det; særlig fagarbeidere og assistenter har blitt flinkere til å håndtere situasjonen der og da, forteller Lisbeth som vet hva hun ønsker seg:

– Stine Sofie Barnehagepakke burde vært en obligatorisk del av rammeplanen. Den gir oss faglig kunnskap, og gjennomføres på en måte som ligger nært på hverdagen vår.


Vil du vite mer om Stine Sofie Barnehagepakke?


Flere og bedre meldinger

Alle barnehagene i Bodø kommune har deltatt i piloten, og i evalueringen oppgir barnevernet at de har merket en forskjell i henvendelsene og oppfølgingen fra barnehagene.

‒ Barnehagene generelt oppleves som tryggere på hvordan de skal følge opp uttalelser fra barn om vold og overgrep, sammenlignet med tidligere. Barnevernet opplever også at styrer selv tar et større ansvar i oppfølgingen, i tett samarbeid med barneverntjeneste, forklarer Ole-Morten.

Samtidig forteller han at det meldes om en økning i antall bekymringsmeldinger fra barnehagene i Bodø.

‒ Antall drøftinger og henvendelser til barnevernets vakttelefon økte i 2020. I tillegg melder de om en tredobling i antall bekymringsmeldinger. Alle meldingene var relevante og er fulgt opp. Vi ser også at den økende trenden fortsetter nå i 2021.

Ole-Morten forteller at også barnevernet i Asker oppgir at kvaliteten på bekymringsmeldingene fra barnehagene er høyere i de sakene der barnehagene har drøftet med barneverntjenesten i forkant.

Rulles ut i resten av landet

Ole-Morten mener at å styrke dem som møter barna hver eneste dag er et av de viktigste grepene man kan gjøre i kampen mot vold og overgrep.

– Resultatene av evalueringen er gode nyheter for de ansatte, men først og fremst er dette viktig for barna. Når vi vet at 2 av 10 barn årlig utsettes for fysisk vold, mens 1 av 8 utsettes for psykisk vold, blir barnehagene en av de viktigste arena for å møte og hjelpe dem.

Til høsten skal Stine Sofie Barnehagepakke rulles ut i barnehager i Stavanger, Bergen og Lillestrøm, og flere vil få muligheten fra og med 2022.

Om piloten og evalueringen:

Piloten for Bodø, Asker og Agder er finansiert av Gjensidigestiftelsen, mens statsforvalteren i Oslo og Viken har bestilt for sitt fylke.