HjemAktueltBarnehagen har fått verktøyene til å samtale om vold

Barnehagen har fått verktøyene til å samtale om vold

Kan det bli like naturlig å snakke med barn om vold, overgrep og omsorgssvikt som trafikkregler? I Hokus Pokus barnehage i Grimstad er de godt på vei.

Anette Tobiassen og Ada Sofie Austegard sammen med barna i Hokus Pokus barnehage.


Kan det bli like naturlig å snakke med barn om vold, overgrep og omsorgssvikt som trafikkregler? I Hokus Pokus barnehage i Grimstad er de godt på vei.

– Jeg er blitt tryggere og mer observant enn før, sier én.

– Nå lytter jeg bedre til barna, sier en annen.

– Tidligere gikk jeg rett i fella og stilte spørsmål som ikke åpnet opp noe, sier en tredje.

Sitatene er hentet fra en samtale mellom ansatte rundt bordet på spiserommet i Hokus Pokus barnehage i Grimstad. Barnehagen er en av nesten 1 100 barnehager som har fått opplæring gjennom Stine Sofie Barnehagepakke, utviklet av kompetansemiljøet i Stine Sofies Stiftelse.

– Vi ønsker at alle har samme kompetanse, og jobber strategisk for å sikre oss det, sier Anette Tobiassen. Hun er nestleder i Hokus Pokus barnehage og har et særskilt ansvar for de sårbare barna i barnehagen.


Ansatte utgjør forskjellen

Ifølge Redd Barna har ett av fem barn opplevd vold, ett av seks omsorgssvikt og ett av 20 seksuelle overgrep. Rådgiver Ole-Morten G. Mouridsen mener ansatte med kompetanse på feltet utgjøre en avgjørende forskjell i et barns liv.

– Det er en stor belastning å vokse opp i hjem med omsorgssvikt. Da kan det bety alt å ha en betydningsfull voksen på en annen arena.

Han mener det er naturlig at den arenaen er barnehagene. Her møtes 95.000 voksne og 270.000 barn daglig.

– Vi begynner med barnehagene, for her kan vi oppnå stor kompenserende effekt. Dere kan være de viktigste voksne i disse barnas liv!

Ole-Morten i Stine Sofies Stiftelse i samtale med Anette i Hokus Pokus barnehage.


Må øves på

I barnehagen mener de seg bedre rustet til oppgaven etter å ha deltatt i Stine Sofie Barnehagepakke. Ifølge teamleder Odd Erling Liltved har de nå redskapene som forteller dem hvilke ord de skal bruke. Men han understreker:

– Ingen ser alt alene. Og vi må øve hele tiden!

Det siste utsagnet får fram smilet hos rådgiver Ole-Morten Mouridsen i Stine Sofies Stiftelse:

– Jeg blir veldig glad når jeg hører det! Dere treffer 115 barn her, og da er det viktig at dere er like flinke til å øve på hvordan vi snakker om vold og overgrep som å øve på trafikkregler og hjerte- og lungeredning.

En del av HMS

I løpet av sine år i stiftelsen har Ole-Morten snakket med nærmere 20 000 barnehageansatte over hele landet om tematikken.

– Her er de blant de flinkeste i klassen. Men det er strekk i laget, og krevende å rydde plass til i en hektisk hverdag for de ansatte.

Det er enighet rundt bordet:

– Vi har ekstremt mye å jobbe med i barnehagene, og mye annet kommer foran. Det er ikke så godt innarbeidet ennå, og blir fort glemt, sier Anette TobiassenHun forteller likevel at temaet har fått plass i årshjulet hos Hokus Pokus:

– Dette er en del av vår HMS, og står klart og tydelig i årsplanen.

Marianne og Odd Erling på pauserommet med Ada Sofie.


Tør å tenke

Teamleder Marianne Rindli opplever at foreldre er positivt innstilt.

– Men det er sikkert vanskeligere i små barnehager i ei lita bygd hvor alle kjenner alle. Da kan det nok oppstå barrierer.

– Man kan vel fort tenke at «jeg kjenner disse folkene, det skjer ikke noe galt der».

Til det opplyser Mouridsen at statistikken viser noe annet.

– Også blant ansatte vil ofte noen selv ha vært utsatt.

Pedagogisk leder Ralph Dalholt mener det kan utgjøre en stor forskjell å i hvert fall våge å tenke tanken.

– For ikke så lenge siden tenkte vi at «det skjer ikke i min barnehage». Nå tør vi tenke det. Det kan utgjøre en stor forskjell.

Ubehagelig

Nestleder Anette Tobiassen medgir at de har hatt vanskelige samtaler med foreldre:

– Det er sikkert ubehagelig for de vi jobber ekstra med. Men vi behandler familiene med tillit og respekt. Til dags dato har vi klart å håndtere utfordringer med samarbeid.

Ifølge henne vet foreldre at barnehagen jobber bevisst med kropp fra ettårsalderen.

– Det handler om sanser og selvbevissthet. Vi tar det selvsagt litt etter alder, sier hun.

Ole-Morten og Ada i samtale med Anette, Ralph og Marianne i Hokus Pokus barnehage.


For lite kred

Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, tror tidlig innsats kan skåne mange barn for mye vondt. Derfor blir hun glad for å høre at de ansatte i Hokus Pokus barnehage i Grimstad jobber målrettet med problematikken.

-Jeg blir helt rørt! For bare få år siden var ikke dette tema i det hele tatt.

Austegard mener ansatte i landets 5 400 barnehager er i posisjon til å både forebygge og avdekke omsorgssvikt, vold og overgrep.

– Dere i barnehagene er spesialistene, men får altfor lite kred.

Hun erkjenner at det er krevende å snakke med barn om så tabubelagte temaer.

– Det er vanskelig, og også politiet har egne kurs for det. Jeg er imponert over at dere har lært såpass mye.

Ada Sofie i samtale med Anette i Hokus Pokus barnehage.


Intervjuene i denne saken stod først på trykk i Fædrelandsvennen.

Fakta om Stine Soie Barnehagepakke

Stine Sofie Barnehagepakke er et opplæringsprogram som skal gi ansatte kunnskap, tro og mulighet til å avdekke og handle ved mistanke om at et barn i barnehagen er utsatt. Den skal styrke

Innholdet er utviklet av pedagoger i Stine Sofies Stiftelse, og er lett å ta med tilbake til hverdagen i barnehagen.

Les også