Vil din barnehage delta i unikt forskningsprosjekt?

Kan barnehageansatte bli tryggere på å håndtere vold eller overgrep mot barn i barnehagen? Nå kan barnehager i Vestfold og Telemark bidra i unikt forskningssamarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Stine Sofies Stiftelse.

Barnehagepedagog og fagrådgiver Ole-Morten Mouridsen er klar for å gjøre barnehageansatte tryggere i møte med vold og overgrep Kjell Inge Søreide

Mange barn utsettes for vold og overgrep uten at det avdekkes – heller ikke i barnehagen.

‒ Vi i Stine Sofies Stiftelse har vært ute i flere hundre barnehager og snakket om vold og overgrep med barn, ansatte og foreldre. Likevel etterspør ansatte i barnehager mer kunnskap om tematikken. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Ole-Morten G. Mouridsen, barnehagepedagog og fagrådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Meld på din barnehage her


Unik forskning
Fra høsten 2022 skal derfor Stine Sofies Stiftelse og Folkehelseinstituttet (FHI) undersøke effekten av Stine Sofie Barnehagepakke, et opplæringsprogram for barnehageansatte om vold og overgrep mot barn.

‒ Folkehelseinstituttet (FHI) skal undersøke om ansatte, etter å ha gjennomgått opplæringen, blir tryggere og mer handlekraftige dersom de mistenker at barn i deres barnehage utsettes for vold eller overgrep.

‒ Dette er et unikt forskningssamarbeid i Norge. Så vidt vi vet har ingen andre opplæringsprogram for ansatte i barnehagene gjennomført en tilsvarende studie, sier Ole-Morten.

Pilotprosjekt med 280 barnehager ga gode resultater


Gratis opplæring og verktøy

Nå inviteres barnehager fra Vestfold og Telemark til å delta gratis i forskningssamarbeidet. Opplæringen vil bli gitt i Sandefjord, Skien eller Notodden.

‒ Ved å bli med, får barnehager både gratis opplæring og mulighet til å bidra til helt ny forskning, sier Ole-Morten.

To fra hver barnehage, én styrer og én pedagog, deltar gratis på tre heldagssamlinger i en periode på om lag seks måneder.

‒ Mellom hver samling tar disse to det faglige innholdet tilbake til barnehagen. De får med seg oppgaver, fysisk og digitale verktøy samt telefonveiledning fra Stine Sofies Stiftelse, sier Ole-Morten.

Hør hva Framsyn barnehage har lært

Før og etter-evaluering

Barnehagene deles inn i to grupper, én med oppstart høsten 2022 og én med oppstart høsten 2023.

Ansatte blir bedt om å svare på spørsmål før og etter opplæringen. Svarene blir sammenlignet for å se om deltakerne i gruppen som har mottatt opplæringen (gruppe 1) har endret adferd sammenlignet med deltakerne i gruppen som ikke har mottatt opplæringen enda (gruppe 2). Det vil også bli gjennomført noen intervjuer med enkelte ansatte.

‒ Vi ser frem til å møte barnehageansatte som ønsker å bli tryggere i møte med volds- og overgrepsutsatte barn i barnehagen, sier Ole-Morten.

Meld på din barnehage her

Spørsmål?
Ta kontakt på barnehagepakke@stinesofiesstiftelse.no eller telefon
(+47) 37 29 40 90 (08:30-15:00).

Gode resultater fra pilot
Målet med opplæringen i Stine Sofie Barnehagepakke er å styrke de ansattes handlingskompetanse, og Stine Sofie Barnehagepakke ble prøvd ut til gode resultateri 2020 og 2021. Da deltok 280 barnehager i et pilotprosjekt, og etter endt gjennomføring viste de ansatte
• økt bevissthet om vold og overgrep.
• økt bevissthet om ansvaret som ligger i rollen sin med hensyn til håndtering av bekymring for et barn.
• lavere terskel for å ta opp og drøfte bekymring i barnehagen.
• eksempler på endret fremgangsmåte ved bekymring for et barn.