Snakker med ungdom om deling av nakenbilder!

- Mange unge står i fare for å begå straffbare handlinger uten å vite om det, forteller Malin Albrecthsen! Sammen med vår pedagog, Harald, besøkte hun nettopp Ringstabekk skole for å snakke med elevene om sex, samtykke og nakenbilder.

- Når vi snakker med barn og unge, så er det ikke for å rette en pekefinger. Det er for at de skal kjenne reglene og forstå grensene, forteller Harald Dean, pedagog i Stine Sofies Stiftelse.

På Ringstabekk skole møtte de elever i 8., 9. og 10. klasse. Etter skoletid var det foreldrene som stod for tur. Det var FAU som inviterte, og satte tematikken på dagsorden. Som mange andre skoler har de hatt hendelser med deling av nakenbilder.


Kollektiv bevisstgjøring

Malin Albrechtsen er jurist i Stine Sofies Stiftelse. Hun ble positivt overrasket over hvor engasjerte og nysgjerrige elevene var.

- Det kom mange - både ungdom og voksne - som hadde spørsmål og krevde svar. Nå vet de hva de ulike aldersgrensene betyr, hva som er lov og ikke lov, og har forhåpentligvis reflektert over betydningen av både egne og andres grenser.

Når sex, kropp og nakenbilder står på agendaen, er det ikke fritt for at det kan oppstå pinlig taushet.

- Det var nok litt flaut for noen, men i overraskende liten grad. Jeg tror de fleste reflekterte over tematikken underveis, og flere ganger oppstod det en slags kollektiv bevisstgjøring rundt hva som er rett og galt, sier Malin.


Et tastetrykk unna

For mange oppleves handlinger på nett og telefon annerledes enn de gjør i den virkelige verden.

- Når alt bare er et tastetrykk unna, mister du den fysiske nærheten til handlingen. Det er ofte vanskeligere å se at også lovbrudd og straff er et tastetrykk unna, forteller Harald.

- Det var nok noen som fikk seg en aha-opplevelse under foredraget. For eksempel at det ikke hjelper å si at det ikke var du som var fotografen. Du har uansett ikke lov å dele bildet.

Også foreldrene satte pris på at temaet ble tatt opp, og at de og ungdommene ble gitt et felles språk.


Foto av Harald og Malin: Nina Abrahamsen / Budstikka
Foto av salen: Mette Espedal / FAU