Ny rapport er lansert!

I dag lanserer Stine Sofies Stiftelse rapporten Vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv - en kunnskapsoppsummering. Rapporten er grunnlaget for tiltakene som nå skal utvikles i et eget Livsløpsprogram.

Rapporten lanseres på Stine Sofie Senteret i Grimstad, torsdag 6. desember, med en egen direktesendt fagbrunsj om vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv. Innleder er Magne Raundalen, som etter foredraget møtter flere andre i en panelsamtale.

Sendingen fra fagbrunsjen kan sees på vår Facebook-side fra kl. 10, og blir også lagt ut i etterkant av arrangementet.

Programleder for Livsløpsprogrammet til Stine Sofies Stiftelse, John Are Jonassen, sier dette om bakgrunnen for rapporten:

- I de 18 årene vi har jobbet for en barndom uten vold og overgrep, har vi erfart hvor store konsekvenser det å bli utsatt for vold og overgrep har - både på det tidspunktet hendelsen finner sted, og videre i barne-, ungdoms- og voksenårene. Denne kunnskapsoppsummeringen skal bidra til at vi i større grad vil evne å tenke i et livløpsperspektiv når vi jobber med forebygging og avdekking av vold og overgrep, og ivaretakelse av de voldsutsatte barna.

Livsløpsprogrammet er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Stine Sofies Stiftelse.

- Vi er veldig glad for å ha fått med Gjensidigestiftelsen på laget. Det gir langsiktighet og trygghet i prosjektet, forteller Jonassen.

De tre tiltakene som utvikles som en del av programmet er et eget informasjonsprogram for vordende og nybakte foreldre, et program for å styrke handlingskompetansen til de som jobber med barn og en modell for tverrfaglige ivaretakelsesteam i kommunene.

Her kan du lese mer om Livsløpsprogrammet!

Her kan du lese og laste ned rapporten!