Skal lære barn om egne rettigheter

Barn vet ofte for lite om hvilke lover og rettigheter de har. Med Hverdagslover får alle barn en mulighet til å lære mer om hva de har rett på i barnehagen, på skolen og i hjelpeapparatet. Barna selv er positive.

– Målet med hverdagslovene er at barna får vite at det finnes egne lover for dem , sier Helene Kløcker.

– Idéen om hverdagslover ble til i forarbeidet til Stine Sofie Hverdagspakke, et tiltak som skal støtte kommunene i å gi koordinert og helhetlig hjelp til voldsutsatte barn og deres omsorgspersoner, sier prosjektleder Helene Kløcker.

I prosessen snakket Helene med voldsutsatte barn, unge voksne og fagfolk som fortalte at de gjerne skulle visst mer om hvilke rettigheter barna har i når de er i barnehagen, på skolen eller får hjelp av andre.

– Det kan ha stor innvirkning på et barns liv at både barna og de voksne rundt dem vet hvilke lover som gjelder dem, sier hun.


Tommel opp fra barna

Kort fortalt er en Hverdagslov en rettighet som gjelder alle barn og deres hverdag – derfor kaller vi det en Hverdagslov. Rettighetene er tatt fra barnekonvensjonen, fra barnehageloven og fra opplæringsloven, og er skrevet slik at den skal være lettere for et barn å forstå.

– Målet med Hverdagslovene er at barna får vite at det finnes egne lover for dem og at de alene eller sammen med familien sin kan få god hjelp og støtte på skolen, i barnehagen eller i det kommunale hjelpeapparatet, sier Helene.

– Foreløpig består Hverdagslovene av to veldig viktige artikler fra barnekonvensjonen: barns rett til å bli hørt og prinsippet om barnets beste. I tillegg til barns rett til et trygt og godt skolemiljø og barns rett til spesialundervisning fra barnehageloven og opplæringsloven*, forklarer hun.

De fire Hverdagslovene har blitt testet ut på 50 barn på femte og syvende trinn i skolen. Barna har gitt sine klare tilbakemeldinger:

– Over 80 % av elevene syntes de fire Hverdagslovene var lette å forstå. Nesten 60 % mente de lærte noe nytt da de leste dem til tross for at mange kjente litt til rettighetene fra før. Da har vi lykkes med å nå ut til denne gruppen, sier hun.

Hun er godt fornøyd med resultatet av testen, som også viser at hverdagslovene oppfyller et annet formål:

– Over 80 % mente også at Hverdagslovene var noe alle barn burde kjenne til, sier hun og mener dette understreker at det gis for lite opplæring i barns rettigheter.


Også voksne lærer

Det er imidlertid ikke bare barna som kan dra nytte av dette initiativet. Også omsorgspersoner og fagfolk kan lære fra Hverdagslovene.

– Vi vet at mange fagfolk ønsker å lære mer om barnekonvensjonen eller særlover som gjelder på deres fagfelt. Mange voksne er usikre på hvordan de skal utøve lovene i praksis, sier Malin Albrechtsen van der Hagen som er jurist i Stine Sofies Stiftelse og har vært med å utarbeide Hverdagslovene.

– Med Hverdagslovene kan vi hjelpe de voksne til å forstå regelverket bedre, og dermed styrke dem i måten de jobber med barn på, sier hun. Det er voksnes ansvar å oppfylle barns rettigheter.


Prøves ut i fire kommuner

Hverdagslovene inngår i verktøyene Rettighetssekken, en samling av informasjon om relevante utvalgte lover og konvensjoner som skal gjøre barn, omsorgspersoner og fagfolk kjent med regelverket på et lettfattelig og praksisorientert språk.

Til høsten skal alle verktøyene testes i et større pilotprosjekt av Stine Sofie Hverdagspakke som varer frem til 2023. Bodø, Kristiansand, Lillesand og Arendal kommune er såkalte pilotkommuner og skal prøve ut hverdagspakka i kommunene sine. Dette innebærer blant annet også utprøving av en egen hverdagskoordinator for egne familier som deltar i prosjektet.

– Vi setter stor pris på at kommunene vil være først til å prøve ut hverdagspakka, og vi ser frem til oppstarten i høst, avslutter prosjektleder Helene.

Les mer om Stine Sofie Hverdagspakke her

Faktaboks

  • Stine Sofie Hverdagspakke er en modell som skal gjøre hverdagen bedre for voldsutsatte barn og deres familier.
  • Kommunen skal bli styrket i møte med barna og familiene, og barna og omsorgspersonene skal få en hverdagskoordinator og bedre kjennskap til egne rettigheter.
  • *Hverdagslovenen som har blitt prøvd ut omfatter punktet om barns beste (artikkel 3) og barns rett til å bli hørt (artikkel 12), retten til et trygt og godt skolemiljø (kapittel 9A), og retten til spesialundervisning (kapittel 5.1).