Livsløpsprogrammet

Anerkjennelsen av at volds- og overgrepsutsatte barns liv kan få en negativ utvikling, krever at vi ser vold og overgrep i et livsløpsperspektiv.

Livsløpsprogrammet er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Stine Sofies Stiftelse. Formålet med samarbeidet er å bruke et livsløpsperspektiv til å utvikle tiltak for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - og å ivareta de utsatte barna og deres omsorgspersoner. Det utvikles flere tiltak som en del av programmet.

Livsløpsperspektivet

Det å bli utsatt for vold eller overgrep som barn kan få alvorlige konsekvenser på det tidspunktet volden utføres, men også gjennom resten av livet.

Les mer

Rapporten

Rapporten Vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv, er grunnlaget for tiltakene som utvikles i Livsløpsprogrammet.

Les mer

Tiltakene

Flere tiltak utvikles og settes i drift som en del av Livsløpsprogrammet. Tiltakene skal blant annet forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Les mer