HjemVårt arbeidLivsløpsprogrammetLivsløpsperspektivet

Livsløpsperspektivet

Tiden leger ikke alle sår. En barndom preget av vold og overgrep kan bli utgangspunktet for et liv med nye krenkelser og voldshendelser, mobbing og ensomhet. Det å bli utsatt for vold eller overgrep som barn kan få alvorlige konsekvenser på det tidspunktet volden utføres, men også gjennom resten av livet. 

Forskning viser at mennesker som har vært utsatt for vold og overgrep i barndommen, har flere fysiske og psykiske utfordringer i barne-, ungdoms- og voksenlivet.

Anerkjennelsen av at volds- og overgrepsutsatte barns liv kan få en negativ utvikling, krever at vi ser vold og overgrep i et livsløpsperspektiv. Dette er nødvendig for å sikre en helhetlig og god forebygging, at saker avdekkes og at de som utsettes ivaretas. Derfor utvikler Stine Sofies Stiftelse tiltak i et livsløpsperspektiv.

Rapporten Vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv

Rapporten Vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv – en kunnskapsoppsummering, ble lansert 6. desember 2018. Rapporten er grunnlaget for tiltakene som utvikles i Livsløpsprogrammet.

Les og last ned rapporten her:

Kontakt oss

Gratis juridisk veiledning
37 29 40 90
juridisk@stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofie Senteret
37 29 40 90 post@stinesofiesenteret.no

Andre henvendelser
 37 29 40 90 post@stinesofiesstiftelse.no

Pressekontakt
Marit Høigilt | 909 17 701
marit@stinesofiesstiftelse.no