Barnehageforeldre – still krav

Dagens foreldre har store forventninger til barnehagen. Godt læringsmiljø, pedagogisk uteplass og korrekt kosthold er viktige tiltak. Men hvor mange foreldre etterspør hva barnehagen gjør for å avdekke vold og overgrep mot barn?

Generalsekretær Ada Sofie Austegard i lek med barn i Hokus Pokus barnehage. Kjell Inge Søreide


Dette innlegge er skrevet av Knut Katerås, rådgiver i Stine Sofies Stiftelse, og stod først på trykk i Stavanger Aftenblad.


Hvert år påføres barn store skader som følge av vold eller seksuelle overgrep. Mange er under skolealder. Små barnehagebarn er dermed prisgitt at voksne rundt dem avdekker ugjerningene, og sørger for at mishandlingen tar slutt.

Barnehageansatte - de viktige voksne

Nesten 300 000 barn går i barnehage i Norge, mer enn 8 timer hver dag, 5 dager i uken. Det betyr at barnehageansatte er en av de viktigste omsorgspersonene for barna. Når et menneske tilbringer så mye tid sammen med barnet ditt, har du som foreldre selvsagt klare forventninger til hva slags kunnskap, kompetanse og evner de ansatte skal ha. Som fagperson og far selv, håper jeg disse kravene også inkluderer forebygging og avdekking av vold eller overgrep.


Knut Katerås
Rådgiver Knut Katerås

Frykten for å ta feil

Vi i Stine Sofies Stiftelse har i en årrekke vært ute i barnehagene. Vi har snakket med tusenvis av barn om vold og overgrep. Men skal vi nå ut til alle, må barnehagene selv få et større eierskap til arbeidet, snakke mer med barna og jobbe mer med temaet. 

Hver uke har vi samtaler med barnehageansatte og gir veiledning for hvordan de kan håndtere bekymring om vold eller overgrep for et barn i barnehagen. I samtalene møter vi dyktige fagpersoner med mange års erfaring, og et stort hjerte for å hjelpe barna.

Dessverre viser både forskning og våre egne undersøkelser at barrierene som hindrer en voksen i å se og hjelpe et utsatt barn, både handler om personlige forhold, så vel som organisatoriske. Det hjelper lite å vite, dersom eget verdisyn, frykt, mistillit og organisasjonskultur står i veien for evnen til å handle.


Ada i prat
Ada i prat med ansatte i Hokus Pokus barnehage

Foreldre, engasjer dere

Barnehagenes årlige prioriteringer besluttes imidlertid ikke av dem som møter barna hver dag, men av styrer, kommuneledelse eller hver enkelt barnehagekjede. Kompetanseheving til ansatte innenfor en ubehagelig tematikk kan fort havne nederst på prioriteringslisten. Ikke nødvendigvis på grunn av uvilje, men mangel på mot. Det er derfor dere som foreldre kreve at tematikken blir satt på dagsorden.

Vold mot barn er et alvorlig tema som fortjener foreldrenes fakkeltog, leserinnlegg og underskriftskampanjer. Men det kan starte med noe så enkelt som en etterlysning på foreldremøtet: hva gjør min barnehage for å avdekke vold mot barna? Hva behøver ansatte for å samtale om hva som er lov, og ikke? Har de rutiner for hvem de kan ringe dersom et barn forteller en vond hemmelighet?

Barna, som hver dag lever med trusler, slag eller andre krenkelser, trenger barnehageansattes årvåkne blikk, kloke spørsmål og mot til å hjelpe. Men de behøver også støtten fra andre barns foreldre - som deg - slik at den ansattes frykt for å ta feil, ikke overskygger motet til å handle.