Marker FN-dagen i barnehagen sammen med Stine Sofies Stiftelse!

Barn trenger å lære at det finnes barn i eget land som ikke har det like godt som dem selv.

Tegnet av Stine Sofie

24. oktober markeres FN-dagen på skoler og i barnehager over hele Norge. I år vil vi invitere dere til å rette oppmerksomheten mot vold og overgrep mot barn, barns rettigheter gjennom FNs barnekonvensjon, og arbeidet for en barndom uten vold og overgrep.

Det er et viktig budskap å fortelle barn at det finnes andre barn i deres eget land og i andre land som kanskje ikke har det like trygt og godt som de selv – og det ønsker vi å hjelpe dere med!I år vil vi sette fokus på #19, #34 og #42 i FNs barnekonvensjon om barns rettigheter, disse sier:


Myndighetene skal beskytte barn mot vold, misbruk og omsorgssvikt fra de som passer på dem.


Myndighetene skal beskytte barn mot alle former for seksuell utnyttelse og misbruk, inkludert mot mennesker som tvinger barn til å ha sex mot betaling eller som tar seksualiserte bilder eller filmer av dem.

Myndighetene skal fortelle om denne konvensjonen til barn og voksne, slik at alle kjenner til barns rettigheter.Dette får barnehagen:

Det er helt gratis å være med, og dere vil få tilsendt materiell fra pedagogene i Stine Sofies Stiftelse som jobber med Stine Sofie Barnehagepakke.

  • Ferdig trykket plakat som dere kan opp i barnehagen, en til hver avdeling.
  • Invitasjon til foreldre/foresatte som dere kan legge i barnas hyller.
  • Informasjon med tips om aktiviteter og tips til hvordan dere kan gjennomføre FN-dagen.
  • Diplom som takk for deltagelse.
  • Som takk for deltagelse får dere Stine Sofies Stiftelse sin kalender 2023 til å henge opp i barnehagen.

Fristen for påmelding er gått ut, men om du ønsker materiellet digitalt så send en mail HIT.