Marker FN-dagen i barnehagen sammen med Stine Sofies Stiftelse!

Barn trenger å lære at det finnes barn i eget land som ikke har det like godt som dem selv.

Tegnet av Stine Sofie

24. oktober 2023 markeres FN-dagen på skoler og i barnehager over hele Norge. I år vil vi invitere dere til å rette oppmerksomheten mot psykisk vold mot barn, barns rettigheter gjennom FNs barnekonvensjon, og arbeidet for en barndom uten vold og overgrep.

Det er et viktig budskap å fortelle barn at det finnes andre barn i deres eget land og i andre land som kanskje ikke har det like trygt og godt som de selv – og det ønsker vi å hjelpe dere med!I år igjen vil vi sette fokus på artikkel 19 i FN's barnekonvensjon.


Myndighetene skal beskytte barn mot vold, misbruk og omsorgssvikt fra de som passer på dem.Dette får barnehagen:

Det er helt gratis å være med, og dere vil få tilsendt materiell fra pedagogene i Stine Sofies Stiftelse som jobber med Stine Sofie Barnehagepakke.

  • Ferdig trykket plakat som dere kan opp i barnehagen, en til hver avdeling.
  • Invitasjon til foreldre/foresatte som dere kan legge i barnas hyller.
  • Informasjon med tips om aktiviteter og tips til hvordan dere kan gjennomføre FN-dagen.
  • Diplom som takk for deltagelse.
  • Som takk for deltagelse får dere Stine Sofies Stiftelse sin kalender 2024 til å henge opp i barnehagen.

Frist for påmelding er 26. september 2023. Meld deg på her.