HjemRåd og ressurserPlikter

Plikter

Dersom du har mistanke om at et barn utsettes for vold eller seksuelle overgrep er det viktig at du som voksen tar ansvar og handler. Vi har alle en plikt til å avverge at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep.

Enkelte yrkesgrupper har også en lovpålagt meldeplikt. Dersom du jobber i skole, barnehage, helsetjeneste eller lignende kan du ha plikt til å melde ifra til barnevernet. Du kan lese mer om meldeplikt og avvergingsplikt her.