Stine Sofie Senterets informasjonspakke

Stine Sofie Senteret er et nasjonalt lavterskeltilbud til barn og ungdom som er utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Vi opplever at mange er nysgjerrige på Stine Sofie Senteret, mens andre har kanskje aldri hørt om oss.

Her finner du derfor en rekke gratis produkter du kan benytte deg av for å informere og spre kjennskap om Stine Sofie Senteret på din arbeidsplass.

Opplysningsplakat (A4)

Plakat som opplyser om at tilbudet Stine Sofie Senteret finnes. Kan skrives ut og henges opp i eksempelvis fellesområder, venterom, oppslagsvegger og liknende.

For å laste ned: Klikk på lenken, høyreklikk på bildet og lagre filen.

Last ned her

Stine Sofie Senteret - opplysningsplakat - a4Opplysningsplakat (A3)

Plakat som opplyser om at tilbudet Stine Sofie Senteret finnes. Kan skrives ut og henges opp i eksempelvis fellesområder, venterom, oppslagsvegger og liknende.

For å laste ned: Klikk på lenken, høyreklikk på bildet og lagre filen.

Last ned her

Stine Sofie Senteret - opplysningsplakat-a3Informasjonsskriv (A4)

Informasjonsark om Stine Sofie Senteret. Dette kan skrives ut og gis til barn, ungdom eller omsorgspersoner som vil vite mer om tilbudet eller som du tenker kan ha nytte av et opphold.

For å laste ned: Klikk på lenken, høyreklikk på bildet og lagre filen.

Last ned her

Stine Sofie Senteret infoskriv - a4Informasjonsskjerm (16:9)

Digital plakat om tilbudet Stine Sofie Senteret, som kan distribueres på diverse TV- og informasjonsskjermer i eksempelvis venterom, fellesarealer og resepsjoner og liknende.

For å laste ned: Klikk på lenken, høyreklikk på bildet og lagre filen.

Last ned her

Stine Sofie Senteret - informasjonsskjerm-16x9Kjennskapsfilm (30 sekunder)

Kort og stemningsfull videosnutt som enkelt formidler at Stine Sofie Senteret er et tilbud som eksisterer for barn og unge som er utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Filmen kan lastes ned og distribueres på skjermer i venterom, fellesområder, resepsjoner og liknende.

For å laste ned: Klikk på lenken, høyreklikk på videoen og lagre filen.

Last ned herInformasjonsfilm (2.5 minutter)

Informasjonsfilm om Stine Sofie Senteret, som utdyper mer om hva tilbudet går ut på, hva man kan forvente og som gir et innblikk i et opphold på senteret.

Filmen kan lastes ned og fritt distribueres og vises til voldsutsatte barn og unge, og omsorgspersoner som Stine Sofie Senteret kan være aktuelt for.

For å laste ned: Klikk på lenken, høyreklikk på videoen og lagre filen.

Last ned herTa kontakt dersom du ønsker tilsendt brosjyrer, roll-ups eller annet materiell til din arbeidsplass. Er det noe du savner, eller har du andre spørsmål?

Kontakt oss gjerne på post@stinesofiesenteret.no