HjemRåd og ressurserSeksuelle overgrepOmfang av seksuelle overgrep mot barn

Omfang av seksuelle overgrep mot barn

Mer enn en 1 av 5 norske kvinner oppgir å ha blitt utsatt for en form for seksuelt overgrep før fylte 18 år. Også blant menn opplevde en betydelig andel, nesten 1 av 10, å bli utsatt for seksuelle overgrep i barndommen (Bufdir).

Les mer om forekomsten av seksuelle overgrep mot barn på nettsidene til Bufdir.

Kilder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Barn utsatt for vold i familien. Hentet fra https://www.bufdir.no/Statisti… (27.5.2018)