HjemRåd og ressurserPsykisk voldOmfang av Psykisk vold mot barn

Omfang av Psykisk vold mot barn

I Mossige og Stefansen (2016) sin studie av 18-19-åringers erfaring med vold og overgrep finner de at 8 % har erfart vold mellom foreldrene sine. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene, og det er en sammenheng mellom dårlige levekår og partnervold. Volden rammer oftere mor enn far.

En studie av unge i alderen 16-17 år fant at 10 % av jentene og 3 % av guttene hadde opplevd psykisk vold fra foresatte (Myhre, Thoresen og Hjemdal, 2015). I en studie av voksne svarte 15 % av kvinnene og 11 % av mennene at de hadde opplevd psykisk vold fra en foresatt i oppveksten (Thoresen og Hjemdal, 2014).