HjemRåd og ressurserFysisk voldOmfang av fysisk vold mot barn

Omfang av fysisk vold mot barn

I følge en forekomststudie om vold og overgrep mot barn og unge gjennomført blant 18-19-åringer har 21 % av ungdom i Norge opplevd fysisk vold fra minst en forelder i løpet av oppveksten. For de fleste dreier dette seg om mindre alvorlig vold, noe som innebærer at de én eller flere ganger har opplevd at foreldrene har lugget, kløpet, dyttet, ristet eller slått dem med flat hånd. 6 % av ungdommene oppgir å ha opplevd alvorlig fysisk vold fra minst en forelder i løpet av oppveksten (Bufdir).

Les mer om forekomsten av vold mot barn på nettsidene til Bufdir.