HjemVårt arbeidPolitisk arbeidOppropVoldtatte barn mangler døgnåpent akutt helsetilbud

Voldtatte barn mangler døgnåpent akutt helsetilbud

Visste du at dersom barnet ditt blir voldtatt på feil dag, tidspunkt eller sted, får hun eller han ikke et akutt helsetilbud på lik linje med voksne?

I 2022 ble det anmeldt 709 voldtekter av barn under 14 år. Det tilsvarer minst to voldtekter hver eneste dag.

I dag skal barn få tilbud om undersøkelse/behandling på barne- og ungdomsklinikken innen tre døgn. Barna kan ikke vente i tre døgn. Dessverre vet vi at dagens ordning heller ikke er tilgjengelig for alle barn.

Barn under 14 år har ikke nødvendigvis et døgnåpent akutt helsetilbud dersom de blir utsatt for voldtekt. Dermed får de ikke automatisk hjelpen de behøver i en krisesituasjon. I verste fall kan viktige spor gå tapt og forbrytere gå fri.

Et mangelfullt tilbud

8. mars presenterte Voldtektsutvalget sin rapport, «Voldtekt – et uløst samfunnsproblem», som kaster lys over alvorlige problemer og utfordringer knyttet til seksuell vold i Norge.

Utvalget slår fast at det ikke finnes «døgnåpne akutte helsetilbud til barn som utsettes for voldtekt». Og det er særlig tilbudet for barn under 14 år som er mangelfullt.


Dette sier Voldtekstutvalget om dagens tilbud:

Utvalget mener det er uholdbart at barn som utsettes for seksuelle overgrep, har et dårligere akuttilbud enn voksne. At mangler i tilbudet er godt kjent hos sentrale helsemyndigheter og likevel ikke utbedret, er etter utvalgets vurdering ikke akseptabelt. Barn som utsettes for mishandling og vold, herunder voldtekt, utgjør en av de mest sårbare gruppene i samfunnet. Arbeidet med å sikre gode helsetjenester for denne gruppen bør prioriteres. Utvalget mener på dette grunnlaget at flere tiltak bør iverksettes for å oppnå et bedre helsetjenestetilbud for barn.

Blir du voldtatt som voksen, kan du oppsøke nærmeste overgrepsmottak.

Slik er det ikke for barn, og det er særlig tilbudet for barn under 14 år som er mangelfullt. Vår jurist Endre Bendixen har uttalt seg om dette til TV2:

Viktige spor kan gå tapt

I snart 25 år har vi i Stine Sofies Stiftelse jobbet for at barn skal vokse opp med en barndom uten vold og overgrep. Gjennom vår juridiske veiledningstjeneste og vårt arbeid på Stine Sofie Senteret i Grimstad, er vi i kontakt med foreldre eller ungdommer som forteller om voldtekter og andre seksuelle overgrep hvor viktige spor går tapt fordi rettsmedisinske undersøkelser uteblir eller gjennomføres for sent.

Vi har hørt historiene om små barn som kommer hjem med tydelig spor etter sæd i bleien. På legevakten henvises foreldre og barna til fastlegen som først åpner om tre dager. Når fastlegen åpner, henvises de utsatte til akutten på sykehuset.


Det er ikke bare tilgjengeligheten på et akutt tilbud som er mangelfull, ifølge Voldtektsutvalget. Mange utsatte barn får heller ikke tilbud om medisinske og rettsmedisinske undersøkelser etter voldtekt. Noen steder kreves det også at det foreligger en anmeldelse før de kan utføre undersøkelser.

Vi har også hørt historiene om barna som sendes mellom ulike instanser i åpningstiden. Og også der helsepersonell, som skal gjennomføre undersøkelsene, ikke er på jobb den aktuelle dagen.

Støtt oppropet!

Når barn utsettes for seksuelle overgrep, er tid kritisk. Biologiske spor hos barn brytes fortere ned enn hos voksne, og det er derfor særlig viktig at sporsikring og annen dokumentasjon utføres raskt. Forsinkede eller manglende undersøkelser kan føre til at disse går tapt. Forbrytere kan gå fri. Det kan vi ikke akspetere.

Det MÅ etableres døgnåpne overgrepsmottak for barn. Det er også behov for at leger med riktig kompetanse er tilgjengelig hele døgnet for denne type undersøkelser i hele landet.

Vi i Stine Sofies Stiftelse krever derfor at politikerne jobber for å få på plass døgnåpne overgrepsmottak for alle barn i hele Norge, uavhengig av alder og bosted.

Hver måned vil jeg gi

Jeg ønsker å gi

Med ditt bidrag er du med å sikrer barn sine rettigheter og hjelper voldsutsatte barn og unge.

Din støtte bidrar til å sikre barns rettigheter og gi hjelp til voldsutsatte barn og unge.

Kontakt oss

Gratis juridisk veiledning
37 29 40 90
juridisk@stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofie Senteret
37 29 40 90 post@stinesofiesenteret.no

Andre henvendelser
 37 29 40 90 post@stinesofiesstiftelse.no

Pressekontakt
Marit Høigilt | 909 17 701
marit@stinesofiesstiftelse.no