HjemAktueltHelseforetak i Møre og Romsdal tar i bruk Stine Sofie Foreldrepakke

Helseforetak i Møre og Romsdal tar i bruk Stine Sofie Foreldrepakke

Stine Sofie Foreldrepakke skal hindre vold mot små barn. Helsestasjoner og sykehus i Møre og Romsdal tar nå i bruk informasjonsprogrammet for blivende og nybakte foreldre. Målet er å gi støtte og verktøy til foreldre og dermed forebygge situasjoner som er farlige for barnet. Onsdag holdt Stine Sofies Stiftelse kurs for de ansatte ved Ålesund sykehus.

Elin Johanne Hansen Ytterbo, fagutviklingsjordmor ved Ålesund sykehus, Helse Møre og Romsdal og Tone Emilie Spinnangr, barnesykepleier og tiltaksansvarlig Stine Sofie Foreldrepakke.  

‒ Gjennom programmet får ansatte opplæring i viktige samtaler de kan ha med alle blivende og nybakte foreldre. Med dette ønsker vi å styrke foreldrerollen og gi både barn og foreldre en trygg start på det nye livet, forklarer barnesykepleier og ansvarlig for tiltaket, Tone Emilie L. Spinnangr.

Programmet er utviklet i samarbeid med helsepersonell og foreldre. Et femtitalls ansatte ved føde- og barselseksjonen ved Ålesund sykehus avslutter denne uken siste del av opplæring, der ansatte ved sykehusene i Molde, Volda og Kristiansund også har deltatt. Dermed går startskuddet for at hele regionen kan ta programmet i bruk.

Jeg ser på dette som helt nødvendig for at vi skal kunne gi god nok informasjon til foreldre.

Elin Johanne Hansen Ytterbo


Trygg informasjon på tvers av fylket

Temaer som gråt, søvn, hjernebygging og bevissthet rundt egen oppvekst, er en viktig del av programmet, som skal gi foreldre konkrete strategier for å håndtere krevende situasjoner.

‒ Vi i Stine Sofies Stiftelse har tro på at vi kan forebygge vold mot de minste barna, ved å ligge i forkant av hendelser som vi vet kan bli farlige for barnet, sier Spinnangr.

Opplæringen for sykehusene i Møre og Romsdal koordineres via fagutviklingsjordmor Elin Hansen Ytterdal som har en tversgående funksjon i helseforetaket. Hun mener det er den røde tråden på tvers av faggruppene som gjør programmet unikt.

– Stine Sofie Foreldrepakke er etter det vi erfarer det eneste informasjonsprogrammet som involverer helsepersonell i både svangerskapsomsorgen, på sykehus og helsestasjonsprogrammet. Det er inndelt slik at helsepersonell skal gi tilpasset informasjon til foreldrene i de ulike fasene av barnets liv, sier hun.

Skal styrke foreldrene

På landsbasis bruker 2 av 3 helsestasjoner og sykehus programmet. Mange helsestasjoner i fylket kjenner til Stine Sofie Foreldrepakke allerede gjennom foreldreboka ‘10 smarte tips’ og telefon og chattetjenesten Foreldresupport 116 123 som driftes av Mental Helse Hjelpetelefonen.

‒ Per i dag har helsestasjoner i flere enn 90 prosent av kommunene i Møre og Romsdal mottatt Stine Sofie Foreldrepakke. Vi vet det er krevende å implementere nye tiltak i en hektisk hverdag, derfor tilbyr vi gratis opplæringsforedrag for å sikre best bruk i hele regionen, sier Tone Emilie L. Spinnangr.

‒ Ønsket vårt er at foreldrene til de nærmere 2 500 barna som fødes i fylket hvert år vet hva de skal gjøre i krevende situasjoner som alle småbarnsforeldre kan oppleve å stå i, sier tiltaksansvarlig i Stine Sofies Stiftelse.


Kontaktperson:
Tone Emilie Spinnangr, barnesykepleier og tiltaksansvarlig Stine Sofie Foreldrepakke.
Telefon 90617639, tone.emilie@stinesofiesstiftelse.no