HjemAktueltGjennomslag for døgnåpne overgrepsmottak for barn

Gjennomslag for døgnåpne overgrepsmottak for barn

Barn utsatt for seksuelle overgrep har ikke tilgang på samme akuttilbud som voksne. Nesten 15 000 har signert oppropet til Stine Sofies Stiftelse, hvor det kreves at politikerne rydder opp. Og nå har Stortinget vedtatt at en endring må skje.

Politisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse, Inga Marte Thorkildsen, overrekker 15 000 underskrifter til helseminister Jan Christian Vestre.
FOTO: WERNER JUVIK

Helseminister Jan Christian Vestre har fått overlevert nesten 15 000 underskrifter fra Stine Sofies Stiftelse, og en tydelig beskjed om at dagens akutte helsetilbud til overgrepsutsatte barn ikke er godt nok.

Helseministeren bekreftet at dette er et område som blir prioritert, og at regjeringen vil se på hvordan tilbudet til barna kan bli bedre og at de vil sørge for at barn som utsettes for overgrep skal bli tatt vare på uansett hvor de bor.

Vedtatt på Stortinget

Det mangelfulle tilbudet som Stine Sofies Stiftelse nå har rettet søkelyset mot, har også engasjert flere politiske partier. Og det er et samlet storting som nå har vedtatt følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen påse at overgrepsutsatte barn gis rett til et akuttilbud og et likeverdig helsetjenestetilbud som voksne overgrepsutsatte.»

Enstemmig vedtatt forslag i Stortinget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt, og det er nå opp til helseministeren å få på plass et fullverdig akuttilbud til de overgrepsutsatte barna.

– Vi er er tilfreds med et raskt gjennomslag, som betyr at politikerne skjønner alvoret. Hver dag utsettes barn for voldtekt, og i dag risikerer vi at disse ikke får akutt helsehjelp og at overgripere går fri. Vi forventer derfor fortgang i denne saken. Barna har ikke tid til å vente , sier Inga Marte Thorkildsen, politisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Nesten 15 000 underskrifter ble overlevert til helseministeren. FOTO: WERNER JUVIK

Ønsker å takke alle som har engasjert seg

Fungerende generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, Kristin Stokke, er også veldig glad for gjennomslaget på Stortinget.

– Vi er ikke i mål helt enda, men dette er en utrolig viktig seier. En stor takk til både justiskomiteen som tok dette på alvor, og til de folkevalgte på Stortinget som støtter forslaget. Og ikke minst, takk til alle de 15 000 som signerte oppropet vårt. Deres engasjement var til stor hjelp for å få fortgang på saken, avslutter Stokke.

Fungerende generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, Kristin Stokke.

Et mangelfullt tilbud

I 2022 ble det anmeldt 709 voldtekter av barn under 14 år. Det tilsvarer minst to voldtekter hver eneste dag. Men – barn under 14 år har ikke nødvendigvis et døgnåpent akutt helsetilbud dersom de blir utsatt for voldtekt, det slo Voldtektsutvalget fast i sin rapport som kom tidligere i år.

Barn under 14 år som utsettes for seksuelle overgrep får ikke automatisk hjelpen de behøver i en krisesituasjon. I verste fall kan viktige spor gå tapt og forbrytere gå fri.

Stine Sofies Stiftelse kommer til å følge saken tett fremover, og sørge for at Stortingets vedtak faktisk blir gjennomført av regjeringen. Hvis du enda ikke har signert oppropet, men ønsker å hjelpe oss kan du signere oppropet her.

Voldtatte barn mangler døgnåpent akutt helsetilbud

Visste du at dersom barnet ditt blir voldtatt på feil dag, tidspunkt eller sted, får hun eller han ikke et akutt helsetilbud på lik linje med voksne?

Støtt oppropet