HjemAktuelt‒ Gull verdt og lett å ta i bruk

‒ Gull verdt og lett å ta i bruk

Helsepersonell kan forebygge vold mot de minste barna. Stine Sofie Foreldrepakke gjør det enklere å snakke med foreldre om temaet, sier de som har prøvd.

– Det er viktig å snakke om voldstematikken allerede i svangerskapet, mener fagbarnepleier, Anne Rigmor Eliassen.

Spedbarn utsettes for vold. Det skjer oftest i affekt og som en konsekvens av høyt stressnivå, lite søvn og mye barnegråt. Anne Rigmor Eliassen er barnepleier ved føde/-barselavdelingen i Sandnessjøen og fagbarnepleier for hele Helgelandssykehuset, og mener det er viktig å snakke om voldstematikken allerede i svangerskapet.

‒ Vi må normalisere gråt som barnas kommunikasjonsmiddel, og foreldre må lære å tolke gråt. Det gjør det lettere å snakke om hva du gjør når du står i fare for å miste kontrollen, sier hun.

Stine Sofie Foreldrepakke er et gratis informasjonsprogram til blivende og nybakte foreldre, som skal gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende. Eliassen har undervist i foreldrepakken ved barselavdelinger og på helsestasjoner i regionen siden lanseringen i fjor og har stor tro på programmet.

‒ Essensen i voldsproblematikken er fanget og gjengitt på en kortfattet og enkel måte, noe som gjør den lett å ta i bruk for helsepersonell. Mange vordende foreldre har telefonen «limt i hånda» og da er informasjonen lett tilgjengelig i appen 10 smarte tips. I tillegg er videoene gull verdt, sier hun.

Dette er Stine Sofie Foreldrepakke

Få det inn i rutinene

Eliassen mener det er viktig at tematikken og foreldrepakken blir en del av arbeidsrutinene.

‒ Jeg skulle treffe en gruppe jordmødre, og forventet å møte holdningen «enda en alvorlig ting å snakke om, og enda en liste å krysse av». Da jeg viste dem veilederen og foreldreboka, ble det en annen tone. Materialet var enkelt å bruke i samtaler med foreldre, sier hun.

Selv laget hun et forslag til hvordan pakken kunne brukes overfor foreldre, og la det inn som et arbeidsverktøy. Det hjalp kollegaer i gang.

‒ Det er enkelt å legge inn informasjon om gråt og trøst i barselsundervisningen. Tips 5 og 6 har blitt en naturlig måte å snakke om håndtering av gråt på. I tillegg spør jordmor – som en del av utskrivningsprosedyren før utreise – om foreldrene har hørt om Stine Sofie Foreldrepakke. Da får vi en ekstra sjekk på at vi har gjort jobben vår, sier hun.