Psykisk vold mot barn

«Jeg skulle ønske du ikke fantes!»

Dette foredraget tar for seg psykisk vold mot barn, og ser på hvor grensene går for når voksne skader barn psykisk.

Lær mer om hvordan dette kan forebygges, oppdages og hvordan vi kan ivareta utsatte barn.

Mange gir uttrykk for at det er vanskelig å definere hva som er psykisk vold, og vi vet at det meldes lite psykisk mishandling til barnevern og politi. I denne foredraget gis det konkrete eksempler på hvordan psykisk vold kan se ut – for eksempel krenkende ord og handlinger - og hva vi kan gjøre med det. I tillegg belyses fravær av omsorg, altså det som ikke gjøres, men som skulle vært gjort. Eksempler på dette kan være barn som over tid ikke opplever kjærlighet, oppmerksomhet eller interesse fra foreldrene.

Varighet: 1,5 time

Målgruppe: ansatte i skole, barnehage og andre som jobber med barn.

Kontakt oss

reCaptcha ikke verifisert

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.