Psykisk vold mot barn

Det er mange barn som blir gjort narr av, eller blir kalt dumme ting fra mennesker som skal være trygge omsorgspersoner. Men hvordan avgjøre skadeomfanget? Hva skal man være oppmerksom på? Hvilke symptomer skal man se etter?

Dette foredraget gir en innføring i psykisk vold og grensene for når psykisk vold blir skadelig. Her belyses også fenomenet emosjonell omsorgssvikt, altså fravær av emosjonell omsorg – der barn over tid ikke får nødvendig kjærlighet, oppmerksomhet eller interesse fra foreldrene.

Dere får konkrete eksempler på hvordan psykisk vold kan se og høres ut – og hva dere kan gjøre om dere blir bekymret for barnet.

Hvem: ansatte i barnehage, skole 1-4 trinn, eller andre som jobber med barn.

Varighet: 2 timer

Antall deltakere: ubegrenset

Honorar: etter avtale

Kontakt oss

reCaptcha ikke verifisert

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.