Foredrag og undervisning

Vi tilbyr en rekke foredrag for barn fra førskolealder, foreldre og fagpersoner. Både vår generalsekretær, pedagoger, psykologer og andre fagpersoner kan bookes til foredrag til skole, barnehage, barnevern, bedrifter eller andre instanser.

Vold og overgrep mot barn er et viktig og vanskelig tema å snakke om. Voksne kan oppleve at de ikke har tilstrekkelig kunnskap eller handlingskompetanse i møte med barna.

Vårt mål er at barna skal vite hva som er lov og hva som ikke er lov, og at alle voksne skal våge å snakke med barn om vold og overgrep – og melde fra dersom de er bekymret for et barn.

Kontakt oss

Gratis juridisk veiledning
37 29 40 90
juridisk@stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofie Senteret
37 29 40 90 post@stinesofiesenteret.no

Andre henvendelser
 37 29 40 90 post@stinesofiesstiftelse.no

Pressekontakt
Marit Høigilt | 909 17 701
marit@stinesofiesstiftelse.no

Aktuelt