Politiske resultater

Siden oppstarten i 2000 har Stine Sofies Stiftelse oppnådd mye. Det er vi stolte av.

Vi har særlig jobbet med å styrke rettighetene til voldsofre, pårørende og etterlatte. Gjennom Fornærmedeutvalget var Stine Sofies Stiftelse med på å sikre fornærmede og etterlattes rettigheter i straffesaker, som rett til dokumentinnsyn og informasjon om sakens utvikling, rett til å være tilstede og til å stille spørsmål.

Her finner du en oversikt over det vi har oppnådd!

Kontakt oss

reCaptcha ikke verifisert

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.