Politisk plattform

Politisk plattform Stine Sofies Stiftelse

Den politiske plattformen definerer sakene vi til enhver tid jobber med i vårt påvirkningsarbeid. Plattformen oppdateres løpende, og du vil alltid finne den siste versjonen på vår nettside.

Konsekvensene av å bli utsatt for vold og overgrep er store, for mange preger de resten av livet på en negativ måte, og risikoen for generasjonsoverføring er stor. Derfor må vold og overgrep sees i et livsløpsperspektiv. Flere av punktene i denne plattformen tar inn over seg det.

Her kan du lese hele den politiske plattformen!


Kontakt oss

reCaptcha ikke verifisert

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.