Utvidelse av tilbudet til voldsutsatte barn

Stine Sofies Stiftelse utvider det nasjonale tilbudet til voldsutsatte barn og unge ved overtakelse av en stor eiendom ved Kaldvell i Lillesand.

Fem år etter at Stine Sofies Stiftelse åpnet dørene til landets første kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge i Grimstad, utvides nå tilbudet gjennom kjøp av den 21 mål store eiendommen.

‒ Dette er en gledens dag. Gjennom kjøp av dette stedet, får vi en unik mulighet til å gi langt flere voldsutsatte barn et unikt mestringstilbud, sier Ada Sofie Austegard grunnlegger og generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.

‒ Vi gleder oss til å fylle stedet med barnelatter og gode opplevelser. Dessverre er behovet for denne type tilbud stort. Rundt 10 % av landets barn og unge utsettes for vold eller overgrep. Med dagens kapasitet i Grimstad kan vi bare ta imot 500 barn hvert år og ventetiden begynner å bli lengre enn det vi ønsker. Denne utvidelsen betyr at vi kan mer enn doble kapasiteten, uttaler Nils Bjørn Olsbu leder for Stine Sofies Senteret.Trenger gode støttespillere

Driften ved dagens senter i Grimstad er statlig finansiert, mens næringslivet og andre støttespillere var avgjørende for at det ble realisert.

‒ Vi har vært modige som har kjøpt denne eiendommen, fordi de voldutsatte barna fortjener tilbudet. Nå trenger vi virkelig god hjelp til å innrede stedet barnevennlig og vi må ha økte bevillinger fra staten til å drifte det. Derfor håper vi næringslivet ønsker å støtte oss, slik at vi om et drøyt år kan åpne dørene for barn fra hele Norge.

I tillegg håper vi Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum, er klare for å øke den statlige støtten til Stine Sofie Senteret, oppfordrer Ada med et smil.

‒ Vi har latt oss imponere over det Stine Sofies Stiftelse har klart å få til på få år. Og vi er stolte over at stiftelsen nå får en egen avdeling i vår kommune. Lillesand kommune skal gjøre vår del av jobben for å legge til rette, slik at stedet så raskt som mulig kan komme i drift, sier Einar Holmer Hoven ordfører i Lillesand kommune.Fakta om Stine Sofies Stiftelse

Stine Sofies Stiftelse er en ideell organisasjon, som ble etablert etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i 2000. Stiftelsen arbeider for en barndom uten vold og overgrep, gjennom forebygging og avdekking av vold og overgrep, samt ivaretakelse av volds- og overgrepsutsatte barn og unge.Fakta om Stine Sofie Senteret

Stine Sofie Senteret er et nasjonalt kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge. Senteret åpnet høsten 2016, og ligger i Grimstad i Aust-Agder. Målet er at kursdeltagerne, i trygge omgivelser, får oppleve glede og får ny kunnskap. Mestring og gode opplevelser sammen med andre skal danne grunnlag for å styrke deres egne ressurser. På senteret vil deltagerne møte varme og humørfylte voksne som ser viktigheten av traumebevisst omsorg.