Nei til nedleggelse av Spiderweb

Stine Sofies Stiftelse er dypt rystet over nedleggelsen av spesialgruppen Spiderweb. - Vi mener politisjefen viser manglende forståelse for kriminaliteten som foregår på nett og den økende samfunnsutfordringen dette er, uttaler Kristin Stokke, faglig leder i Stine Sofies Stiftelse

Barn i bygd og by trenger en skarp topptrent innsatsgruppe som kan finne dem. Colorbox

Operasjon Spiderweb skal forebygge, avdekke, etterforske og føre nettovergrepssaker for retten. Spesialgruppen ble opprettet som prosjekt i 2019. Deretter, i 2021, ble den gjort permanent. 23. oktober er det imidlertid slutt, etter at Spiderweb har jobbet frem over 100 domfellelser.


Pulverisering av innsatsstyrke

I Nordland oppretter de spesialgruppe for å møte denne økte kriminaliteten i norske hjem. Politisjefen i Sør-Vest velger i stedet å pulverisere en nødvendig innsatsstyrke som skal redde barn fra seksuell vold. Stikk i strid med riksadvokatens styringssignal om at disse sakene skal prioriteres.

-Alle vet at den teknologiske utviklingen krever spesialkompetanse og mengdetrening fra politiet for å møte denne organiserte kriminaliteten, slår Kristin Stokke fast.

Vi må minne på at filmer og bilder på nett er overgrep i virkeligheten. Barn blir voldtatt i dette øyeblikk og samtidig kringkastet til en skjerm nær deg. Det sitter et misbrukt barn i hver skoleklasse i Norge. Over 30% av de som besitter mishandlingsmateriale er også mistenkt, siktet eller domfelt for å være overgripere.


Barns rettsikkerhet ofres

Nedleggelsen forklares blant annet med at politiet har fått flere arbeidsoppgaver og færre ressurser. Samtidig opprettes det stadig flere lensmannskontor i distriktene, og de aller fleste politidistrikt opplever en nedgang i antall stillinger.

- Barn i bygd og by trenger en skarp topptrent innsatsgruppe som kan finne dem. Vi i Stine Sofies Stiftelse mener det er uholdbart at barns rettsikkerhet nok en gang ser ut til å gå på bekostning av regjeringens distriktspolitikk, uttaler Kristin Stokke.


462 politifolk fra de fire siste studentkullene på Politihøyskolen er heller ikke i jobb i politiet. Her mener vi både regjering og politisjef må bidra til å øke innsatsen ved å tilføre mer ressurser og ansatte flere politifolk.

Kristin Stokke
Kristin Stokke er faglig leder i Stine Sofies Stiftelse. Hun er svært bekymret over nedleggelsen av Spiderweb.


Produksjon, besittelse og deling av bilder og filmer av barn som blir voldtatt har ingen behandlingsfrist. Derfor er vi svært bekymret for at barnemishandlingen kommer til å bli liggende til fordel for saker med behandlingsfrister, som følge av kapasitetsmangel.

-Saker som omhandler barns liv og helse kan ikke nedprioriteres eller vente. Seksuelt misbruk er livsødeleggende og har en uopprettelig skadelig effekt på barnet. Det er høy risiko for at de i fremtiden vil trenge hjelp for den urett de utsettes for nå. Samfunnskostnaden for vold mot barn ble i februar 2023 beregnet til 92,7 milliarder kroner. Dermed er denne nedprioriteringen indirekte med på å gjøre uopprettelig skade, for det enkelte barn og for samfunnet som helhet, sier Kristin.


Oppfordrer til foreldreopprør

Nedleggelsen av Spider Web er en gladmelding til mishandlerne og nettovergripere. Vi vet at personene i den oppløste innsatsstyrken vil gjøre sitt ytterste der de måtte havne, men uten et sterkt fagmiljø vil mange barn forbli uoppdaget til fordel for en trafikkforseelse.

-Vi oppfordrer nå alle foreldre til å engasjere seg for å beholde denne kompetansegruppen, oppfordrer Kristin og legger til: Vi husker alle opprullingen av Dark Room i Bergen. Der ble lyset brått slått på, mange barn ble reddet ut og overgripere stoppet. Politisjefen velger nå heller å slukke lyset i mange barnerom i Rogaland. Rommet kan kun lyses opp igjen om faklene tennes - av de tusenvis av foreldrene som vil beskytte barna sine.


Slik kan du engasjere deg:

Send for eksempel en henvendelse til Sør-Vest Politidistrikt, med dette innholdet:

post.sor-vest@politiet.no

Til Politimester Hans Vik

Jeg forventer at du stanser nedleggelsen av Spiderweb.

Spesialgruppen må fortsatt forebygge, avdekke, etterforske og føre nettovergrepssaker for retten.

Jeg godtar ikke at våre barns rettssikkerhet og trygghet ofres som følge av ressursmangel og potensielt til fordel for mindre alvorlige saker.

Saker som omhandler barns liv og helse kan ikke nedprioriteres eller vente. Seksuelt misbruk er livsødeleggende og har en uopprettelig skadelig effekt på barnet.

Barna våre trenger en skarp topptrent innsatsgruppe som kan finne dem.

Imøteser svar.

Mvh