Unik forskning om håndtering av vold mot barnehagebarn

Å styrke dem som møter barna hver eneste dag er et av de viktigste tiltakene man kan gjøre i kampen mot vold og overgrep. Nå skal Stine Sofies Stiftelse forske på dette sammen med Folkehelseinstituttet.

Bård Eide og Ole-Morten G. Mouridsen er ansvarlige for opplæringen i Stine Sofie Barnehagepakke. Kjell Inge Søreide

Mange barn utsettes for vold og overgrep uten at det avdekkes – heller ikke i barnehagen. Til høsten skal Stine Sofies Stiftelse og Folkehelseinstituttet i gang med et nytt forskningssamarbeid om Stine Sofie Barnehagepakke, et opplæringsprogram for barnehageansatte om avdekking av vold og overgrep mot barn.

‒ Folkehelseinstituttet skal undersøke om ansatte, etter å ha gjennomgått opplæringen, blir tryggere og mer handlekraftige dersom de mistenker at barn i deres barnehage utsettes for vold eller overgrep, sier Ole-Morten G. Mouridsen, barnehagepedagog og fagrådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Skjermdump fra NRK Vestfold og Telemark, 24.03.22
Skjermdump fra NRK Vestfold og Telemark, 24.03.22


Se innslag om forskningsprosjektet på NRK Vestfold og Telemark 24.03.22 (ca 06:50)

‒ Vi vil ta det et steg videre og evaluere mer vitenskapelig effekten av Stine Sofie Barnehagepakke, sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Lasse Bang, som også er ansvarlig for forskningssamarbeidet.

Lasse Bang, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (foto: FHI)


Barnehagene inviteres med

Nå inviteres alle barnehager i Vestfold og Telemark til å bli med på det unike forskningssamarbeidet, og torsdag 24. mars holdt Stine Sofies Stiftelse informasjonsmøte i Sandefjord for kommunene i Vestfold og Telemark.

‒ Det handler om å være trygg på hva man burde gjøre, hvordan man kan snakke med ungene. Tryggheten med fagfolk som sier: "Denne måten er det lurt å gjøre det på", sier Solveig Karlstrøm, barnehagefaglig rådgiver i Sandefjord kommune.

Informasjon til barnehager i Vestfold og Telemark

Til forskningen søkes det etter 260 barnehager, og det er gratis for barnehagene å delta.

‒ Ved å delta får de ansatte både grundig opplæring og en mulighet til å bidra til helt ny forskning, sier Ole-Morten

Invitasjon til barnehager i Innlandet

Gode resultater fra pilot

Opplæringsprogrammet kan vise til gode resultater i en egen pilot som ble gjennomført blant 280 barnehager i 2020. Her kan de ansatte som deltok kunne vise til blant annet økt bevissthet om tematikken, lavere terskel for å ta opp og drøfte bekymring og endret fremgangsmåte ved bekymring for et barn.

Les resultatene her

Piloten viste også at når hele kommunen var involvert, ga det også ringvirkninger til andre tjenester i kommunen.

Barnevernstjenestene rapporterte blant annet at de fikk flere meldinger, som ikke var et mål i seg selv, men mer veldokumenterte meldinger, og dette er meldinger de sier de skal ha, sier Ole-Morten.

Stine Sofie Barnehagepakke er allerede i bruk flere steder i landet, og til sommeren har nærmere 700 barnehager gjennomført opplæringen.

- Lett å bruke og fort resultat

‒ Dette er unik forskning i norsk sammenheng. Så vidt vi vet har ingen andre opplæringsprogram for ansatte i barnehagene gjennomført en tilsvarende dokumentert effektstudie, sier Ole-Morten som der frem til å treffe barnehageansatte som ønsker å bli tryggere i møte med volds- og overgrepsutsatte barn i barnehagen.

‒ Å styrke dem som møter barna hver eneste dag er et av de viktigste tiltakene man kan gjøre i kampen mot vold og overgrep, sier Ole-Morten.

Kontaktperson: Ole-Morten G. Mouridsen, barnehagepedagog og fagrådgiver i Stine Sofies Stiftelse,
tlf. 412 41 752

Påmelding for Vestfold og Telemark

Påmelding for Innlandet