Skal forebygge volden mot de aller minste!

Vi lanserer et nytt og spennende tiltak, og inviterer til åpent møte om tematikken vold mot spedbarn på Arendalsuka.

Tone Emilie Spinnangr i Stine Sofies Stiftelse, sammen med Kåre Svang i Kripos

Arrangement på Arendalsuka

13. august på Arendalsuka inviterer Stine Sofies Stiftelse i samarbeid med Jordmorforbundet NSF, til åpent møte om tematikken vold mot spedbarn. Vi har invitert flere spennende gjester som skal snakke om tematikken. Blant annet blir det en samtale med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

– Det vil bli presentert kunnskap og forskning om vold mot de minste, i tillegg til at vi lanserer vårt nye program, Stine Sofie Foreldrepakke, forteller Tone Emilie i Stine Sofies Stiftelse.


Lanserer Stine Sofie Foreldrepakke

Lanseringen av Stine Sofie Foreldrepakke blir høydepunktet under dagens arrangement på Arendalsuka.

– De fleste forsøker å være trygge og gode foreldre for sine barn, men noen mestrer ikke omsorgsgiverrollen, sier Tone Emilie Spinnangr. Hun har jobbet med å utvikle et informasjonsprogram som skal gjøre krevende situasjoner mer håndterbare for nybakte foreldre. Målet er å styrke foreldrene for å forebygge at spedbarn utsettes for vold.

– Filleristing eller annen vold mot spedbarn skjer ofte i en kombinasjon av stress, lite søvn, mye barnegråt og en følelse av avmakt og hjelpeløshet.

Les mer om Stine Sofie Foreldrepakke her.

Stine Sofie Foreldrepakke vil bestå av informasjonsmateriell og en nyttig app som skal kunne brukes av både helsepersonell og foreldrene selv. Så langt har tilbakemeldingene vært positive.

– Foreldre sier at det er viktig at helsepersonell tar opp dette temaet, og gir de oppdatert informasjon de trenger å få.

Les NRK-saken: Får ikke vite hvor farlig filleristing kan være – før det er for seint.

Programmet er utviklet i tett samarbeid med fagfolk og helsepersonell.


Støtte fra Kripos

En av de som har bidratt til foreldrepakken er etterforskningsleder i Kripos, Kåre Svang. Han skal også skal holde innlegg på Arendalsuka og fortelle om sin erfaring rundt vold mot de moinste.

– Jeg har jobbet med dette i over 20 år, og vi ser ofte at den utløsende årsaken til at foreldre utøver vold mot spedbarn er barnegråt som skaper frustrasjon og avmakt, forteller Svang, som tror at innholdet i foreldrepakken og fokuset på barnegråt kan ha en forebyggende effekt.

Se mer om arrangementet på Arendalsuka.no, eller arrangementet på Facebook.