Politikermøter i hver havn!

Årets viktigste rotur – På tokt for en god barndom – er godt i gang. Et viktig tema er høstens lokalvalg, og søndag kveld møtte vi politikere i Arendal. Dette er det de fikk presentert!

Politikere fra de fleste politiske partiene i Arendal møtte opp til lokalvalgsprat søndag kveld! Eva Kvelland

Vold og overgrep mot barn er et stort folkehelseproblem. Konsekvensene av å bli utsatt er alvorlige, og for mange preger det resten av livet. Kommunen spiller en viktig rolle i å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn, og i å ivareta de utsatte barna. Det er valg til høsten – og dette er de tre sakene vi tar med oss fra havn til havn de neste to ukene.


    1. Foreldreforberedende kurs og foreldreveiledning på helsestasjonen er viktig for å gi nybakte foreldre den støtten de trenger, og for å forebygge vold mot de minste barna. Kommunene må sørge for at det er tilgjengelig og kostnadsfritt for alle.

    2. Barn må vite hva vold og overgrep er, og hva som er lov og ikke lov. De som jobber med barn må ha handlingskompetanse til å se og handle når et barn blir utsatt. Derfor må alle barnehager og skoler i kommunen sette vold og overgrep på timeplanen.

    3. Når et barn utsettes for vold eller overgrep, er det viktig at systemet fungerer. Tilbudet må være helhetlig, koordinert og på barnas premisser. Stine Sofie Senteret er et nasjonalt og gratis kurs- og mestringssenter for barn og unge som er utsatt for vold og overgrep. Kommunen kan sørge for at flere familier får kjennskap til tilbudet og mulighet til å søke.